2012

4.1.2012 jsme si vyzkoušeli nové dýchací přístroje pluta, kdy jsme zjistili jak nám sedí na zádech při vykonávání simulované práce a nejenom při pouhém nošení na zádech.

25.1.2012  po preventivní prohlídce svěřené techniky jsme absolvovali školení. Šlo o " Zákon o PO č.133, 67 2001sbírky a o vyhlášce č. 247/2001".

Vyhlášení poplachu jednotce, výjezd a návrat jednotky zpět na základnu.

 

8.2.2012 nás velitel seznámil se seznamem plánovaných školení našeho sboru.Plán školení jednotky SDH VEBA 01 Olivětín.docx (18,4 kB)

 

2.3.2012 jsme se účastnili školení okrsku v Martínkovicích na téma :

                     - nebezpečí u požáru

                     - nebezpečí intoxikace

                        cvičební řád jednotek PO - teorie + praktická ukázka:

                     - obecná zásady při provádění bojových rozvinutí a přenášení věcných prostředků

                     - signály pro dodávku vody, varovné signály

                     - výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem

                     - výstup na žebřík a vytvoření prvního útočného proudu

 

  

7.3.2012 jsme si při tradiční středeční schůzce prošli provoz tkalcovny, abychom si oživili důležité informace týkající se protipožárních opatření na tomto provoze. Prošli jsme si také prostory klimatizace, která by byla v případě zahoření velikou hrozbou pro provoz tkalcovny. A jelikož se na tkalcovně modernizuje, tak se mění i uspořádání elektroinstalačních zařízení a proto jsme si mimo jiné ukázali, kde se  nacházejí nově nainstalované vypínače nízkého i vysokého napětí.

21.3.2012 jsme si prošli prostory úpravny. Úpravna se dělí na mokrou a na suchou, kdy na části mokré úpravny se používají různé chemikálie, přičemž některé z nich jsou velmi nebezpečné. Jedná se mimo jiné o kyseliny v různých koncentracích, louh ap..Také jsme se ústy našeho průvodce dozvěděli další důležité informace týkajících se tohoto specifického pracoviště, jako je například o teplotě médií pro některé stroje, o množství louhu, peroxidu a kyselin používaných pro úpravu atd.. Posléze jsme si prošli také prostory suché úpravny, kde se již nepracuje v tak "nebezečném" prostředí, ale v rámci prevence je pro nás důležité vědět i o těchto prostorách.

30.3.2012 jsme se opět setkali v Martínkovicích na školení okrsku Broumov. Školení jsme začali minutou ticha na uctění památky pana Jaroslava Kopiče, velitele Křinických hasičů.

 Tentokrát jsme se proškolovali na téma přetlakové ventilace, se kterou nás přišli seznámit kluci z PS Broumov, respektive Lukáš Novák. Dalším tématem byla zdravověda na téma resuscitace a ošetření vykloubené nohy s transportem pacienta. Tímto tématem nás provedla samaritánka Romana Neumannová. Třetím a posledním tématem školení bylo téma tvoření dopravního vedení a rozvinutí jednoho útočného proudu podle cvičebního řádu. Školení se účastnily jednotky z Broumova, Martínkovic, Veby 01 Olivětín, Veby 02 Velká Ves, Hejtmánkovic a Božanova.

24.4.2012 jsme se v rámci našeho výcviku ocitli na PS Broumov, kde nás přivítal velitel směny pan Ivan Kraus. Ten nás zavedl do společenské místosti místní stanice, kde jsme se pozdravili se zbytkem právě sloužící směny. Byli jsme obeznámeni s tím, co nás čeká a nemine a že pokud bude vyhlášena mimořádná událost pro stanici Broumov, budeme jí přítomni.

Poté se ujal slova pan Václav Cejnar, který nás postupně seznamoval s prací hasičů u dopravních nehod, které se staly nedílnou součástí jejich práce. A tak jsme se dozvídali například co dělat nejdříve a jak se zachovat při určitých situacích specifických při řešení záchranných prací. Také jsme se dozvěděli, že bychom se po připravované změně legislativy mohli v rámci obce k odstraňování následků dopravní nehody také dostat i my dobráci. A jak se říká těžko na cvičišti lehko na bojišti, vydali jsme se do Jetřichova. Tam na nás čekal vyřazený automobil Škoda Favorit na kterém jsme se mohli tzv. vyřádit. Nejdříve jsme si vyzkoušeli jak se zbavit prosklení a bezpečnostních pásů. Poté jsme si mohli vyzkoušet práci s hydraulickým nářadím. A tak jsme zjistili, že to není žádná legrace a pěkně jsme se zapotili, než se nám podařilo zbavit auta předních dveří a to byl pouze starý favorit, který není co se pasivní bezpečnosti týká nějak vybaven jako je tomu u nových moderních vozů. Když se nám z auta podařilo vytvořit otevřenou konzervu vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži jaké je to vytáhnout zraněného z vozu. I když šlo o figuranta v absolutním klidu, pěkně jsme se zapotili. Pak jsme po sobě uklidili, zbalili "fidlátka" a vrátili jsme se zpět na stanici.

Po obědě na nás čekal další výcvik a to lezecká část. Jelikož jsme obklopeni kopci a skalami mohlo by se stát, že i my by jsme se mohli ocitnout při nějaké takové akci. Tuto část vedl zkušený lezec pan Pavel Herzog. Ten si pro nás připravil lezení na laně a slaňování, při kterém jsme využili strom na dvoře požární stanice. Také jsme si zopakovali některé uzle s názornými ukázkami a se zasvěceným výkladem. Nakonec tohoto výcviku nám Pavel ukázal tzv. "Pavouka", který se používá při specifických podmínkách záchranných prací.

Tento den výcviku pro nás všechy přítomné byl velmi přínosný, dozvěděli jsme se spoustu nových i zajímavých informací a nezbývá nám nic jiného než klukům z PS Broumov poděkovat a těšit se na další setkání.

 

1.5.2012. vedení a.s.Veba uspořádalo DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tento sváteční den byl vybrán, jelikož Veba letos slaví 20.let jako akciová společnost.

A jelikož náš sbor je, alespoň doufáme, nedílnou součástí a.s. byli jsme požádáni, abychom vystavili oba naše automobily i techniku a to jak současnou tak i minulou. Také jsme si měli připravit pro návštěvníky ukázku zásahu.

A tak jsme se po krátkém rozmýšlení rozhodli předvést ukázku, která zahrnovala vyhlášení poplachu sirénou, příjezd na místo zásahu, vyvedení uvězněné osoby ze zakouřených prostor budovy zasažené požárem pomocí dýchací techniky. Dále jsme předvedli natažení přívodního vedení ze zdroje do cisterny pomocí B hadic a také rozvinutí jednoduchého útočného proudu.

Celá ukázka byla okomentována starostou sboru, aby i laická veřejnost poznala co je potřeba vše provést, než našinec vleze například do hořící budovy atd.

Také nesmíme zapomenout na naše kamarády z Adršpachu, kteří zde také vystavili svůj vozový park a pomohli nám překonat  jistý technický problém.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tato fotogalerie je prázdná.

V pozdní odpoledne 16.6. jsme zavítali na "Dětský den" do obce Heřmánkovice, kde jsme byli požádáni, abychom pro děti přichystali pěnovou klouzačku. Již při stříkání pěny na přichystaný igelitový pás začaly děti do pěny vbíhat a to co se po nástřiku pěny dělo, to jsme snad ještě neviděli. Takový houf malých vysmátých hlav v bílé pěně byla radost pozorovat. A nezůstalo pouze u nejmenších. Také několik náctiletých, ale i dospělých se našlo, kteří si v pěně našli zálibu. A jelikož bylo pěkné a teplé počasí zchladili jsme přihlížející obecenstvo vodou z proudnice i lafety.

Po této zábavě jsme sbalili svoje fidlátka a vrátili jsme se zpět s pocitem, že jsme někomu udělali alespoň trošku radosti.

30.6.2012 se několik členů zapojilo do prací na oslavách k dvacátému výročí a.s. Veba, kdy se starali o pohodlí návštěvníků této mimořádné akce pořádané vedením společnosti.

Do areálu Hotelu Veba, podle slov jednoho ze členů personálu, během dne našlo cestu přes 3 000 návštěvníků. Program tu začínal už v 10 hodin a končil koncertem Petra Koláře před 18 hodinou. Na pódiu se vedle moderátorů Václava Tittelbacha a Michaely Ochotské vystřídala Dáda Patrasová, skupiny Rangers, Masterpiece a Benjaming Band, ale i členové broumovského Boxing clubu.(převzato z naše broumovsko)

 

15.9.2012 byl ten den, kdy se uskutečnilo již desáté setkání našeho sboru se spřáteleným sborem z Adršpachu, které se tentokrát konalo na naší domovské půdě. Po příjezdu našich kamarádů jsme se vydali na okraj Broumova, kde pro nás byla přichystána exkurze ve firmě HOBRA ŠKOLNÍK.

Této prohlídky se ujal sám pan Školník, který nás nejen provázel po firmě, ale také k tomu přidal odborný výklad, který byl opravdu velmi zajímavý a my jsme se dověděli opět něco nového. Poté jsme se vydali do Křinic na rybářské závody.

Tam nás přivítal poměrně silný vítr a chladné počasí. Po vyzvednutí potřebného materiálu mohl závod začít. Pravidla byla jasná, kdy každé družstvo mělo pět prutů a každý úlovek byl zapsán rozhodčími, kdy se zapisovala délka vylovéné ryby. Ovšem co se stalo nečekal snad nikdo z nás. Po celých dvou hodinách usilovného rybolovu nebyl zapsán ani jeden úlovek a proto tato soutěž skončila remízou.( Jediné co jsme chytli díky počasí byla rýma.)

Od rybníků jsme se přesunuli pro nás známé místo a to na Olivětínské kluziště, kde na nás čekalo již opečené prasátko a hlavně bezvětří a teplejší počasí. Po ukojení hladu a žízně jsme se mohli vrhnout na další klání.

Další disciplínou bylo střílení šipek na terč pomocí tzv.foukačky. Některým z nás dělalo problém trefit desku, na které byly terče umístěny, natoř trefit terč samotný. Na počet šipek trefených do terče to bylo 4:4 , ale díky lepšímu součtu bodů jsme se ujali vedení 1:0.

Jako další disciplína bylo řezání katrem ve dvojici. Zde se zapojilo pět soutěžících dvojic z každého sboru a řezalo se na sečtený čas všech pěti dvojic. Zde byli lepší borci z Adršpachu a bylo srovnáno na 1:1 .

Pak následovalo řezání obloukovou pilou, kde se nám podařilo srovnat skore na 2:1. Tady řezali jednotlivci.

Poté následovala sportovní disciplína vrh trámkem do dálky, kdy opět pět soutěžících z každého družstva házelo do dálky a byl měřen součet hozených vzdáleností. Toto jsme vyhráli a ujali se vedení 3:1.

Poté následovalo plnění vody do dvou sudů na čas. Nejprve se vyběhlo ze startovní čáry pro vodu do kbelíku, který se následně postavil do připraveného kolečka a přez dva přejezdové můstky se přejelo k sudům, do kterých se voda následně přelila. Výsledný čas měli lepší borci z Adršpachu a srovnali na 3:2.

Jako další disciplína bylo na řadě přetahování lana, které se stalo tradicí. Zprvu jsme měli navrch a vypadalo to, že vyhrajeme ale pak se to nějak zvrtlo a byli jsme poraženi. Tedy 3:3.

S poslední disciplínou přišli kolegové z Adršpachu a šlo o tzv. zasouvání. Šlo o to, aby v co nejkratším čase tři dvojice přesunuli lepící pásku zasunutou na násadě. Tato disciplína byla poslední a dopadla pro naše barvy dobře a tak jsme vyhráli 4:3.

Po ukončení soutěžních disciplín následoval nástup, kde nám byl předán pohár k desetiletému výročí naší spolupráce, což pro nás bylo veliké překvapení, které celé skóre minimálně vyrovnalo a což dokázalo, že jsme vyrovnanými partnery a že nás nespojuje jenom hasičina, ale také dobré kamarádství.

Tímto skončila tzv. oficiální část a mohla začít volná zábava, kdy jsme se mohli dosyta najíst i napít a rozvést konverzaci. K příjemnému posezení zahrál na harmoniku pan Vévoda.

Když se setmělo bylo pro přítomné připraveno překvapení v podobě krásného ohňostroje, který vykouzlil na našich tvářích úsměvy a na konci dlouhý potlesk.

Poté pokračoval společenský ruch zhruba do půl desáté, kdy jsme se rozloučili a směřovali k našim drahým polovičkám s pocity pěkně stráveným dnem. Také se těšíme na další setkání, které proběhne za rok na půdě našich kamarádů v Adršpachu.

 

19.9.2012 jsme se pří naší tradiční středě kromě jiného účastnili školení , které se týkalo dýchacích přístrojů Saturn i Pluto. Tohoto školení se ujal pan Miloš Machek z PS Broumov, který si pro nás připravil prezentaci promítanou projektorem na zeď a poté následovala praktická ukázka.

28.9.2012 jsme se setkali na okrskovém školení a cvičení najednou. Nejprve jsme se v rámci školení dozvěděli něco o objektové evakuaci a poté nastalo cvičení hasičů z JSDHP VEBA 01 Olivětín, JSDHP VEBA 02 Velká Ves, JSDH Martínkovice, JSDH Božanov a JSDH Broumov. Výcvik byl na téma dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy C a B, signály pro dodávku vody, ošetření osoby s podezřením na poranění míchy a její transport ve stísněných podmínkách z poschodí, ošetření osoby s vykloubeným kolenem za použití nestandartních pomůcek a její transport z poschodí. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení postupu jednotlivých jednotek.

13.10.2012 nastal ten den, kdy jsme se s kamarády z Adršpachu vydali směrem Pasohlávky, kde na nás ve sklípku Mušov čekala degustace místních vín a kulturní program.

Sobotní brzké ráno, byl ten správný okamžik, kdy jsme se sešli na předem daných stanovištích, abychom přistoupili ke kolegům z "Ádru" a zaplnili autobus, který mířil do náruče nevšedních zážitků. Už prvním nevšedním zážitkem bylo personální obsazení a oduševnělé rozhovory během jízdy.

Po občerstvovací zastávce kdesi , jsme zastavili na okraji Brna, abychom přibrali ještě jeden československý  šťastný páreček. Poté jsme se už mohli přesunout na brněnskou přehradu, kde byla domluvena plavba na lodi Brno. Pro některé to bylo vůbec první svezení na lodi, ale i pro nás ostatní to byl hezký zážitek, za kterým se také podepsalo překrásné počasí a okolní prostředí přehrady.

Po přistání na břehu jsme se rozešli, abychom po zaplnění duševna naplnili také prázdné žaludky. Někomu se to povedlo hned poté, někomu po chvilce hledání a někomu vůbec. Naštěstí se našlo řešení a mohli jsme nastoupit zpět do autobusu a vydat se směr Mikulov.

Několik kilometrů před Mikulovem se nachází obec Pasohlávky zasazena do krásného okolí nádrže Nové Mlýny ,že Karlíku!

Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a po odpočinku jsme se vydali do vinného sklípku Mušov.

Do sklípku jsme zapluli s takovou chutí a tak rychle, že by se i Bolt styděl. Po uvelebení našich pozadí do židlí a lavic mohla začít ochutnávka. Nejprve jsme ochutnali tři druhy bílého vína a poté došlo na ochutnávku červených vín. A tak jsme si mohli každý vybrat podle své chuti a taky se tak stalo. A poté začala volná zábava. K dobré náladě nám přišla zahrát cimbálová muzika Ponava. Její umění nás mile překvapilo a bavilo až do časných raních hodin. Ovšem všechno musí jednou skončit a tak skončila i naše zábava a my jsme se museli vydat zpět na ubytovnu. A jelikož byla krásná noc plná hvězd, proto se někteří rozhodli jíti pěšky. Ovšem někteří museli jít nedobrovolně, jelikož ne každý má v mozku nainstalovaný gps modul. Nakonec vše se k dobru obrátilo a vše skončilo tak jak mělo a mohli jsme ulehnout k spánku.

Kohout nám ráno zakokrhal po osmé hodině.  Po úpravě našich zmačkaných zevnějšků na nás čekala snídaně. K té jsme dostali čerstvý chléb a před rokem čerstvou marmeládu.

Poté nás už čekala pouze cesta k domovu se zastávkou na oběd ve Svitavách a hodina zpěvu v podání mistra Jaroslava.

A co psáti závěrem? Snad jen to, že pokud by vše probíhalo v takové náladě jako tento výlet na tu našu Moravu, bylo by na tomto světě krásně. A tak snad zase někdy jindy a někde jinde.

 

17.10.2012 jsme někteří z nás zavítali do Velkého Poříčí k výcviku s dýchací technikou. Čekali jsme jako vloni polygon plný nástrah, ale to co nás potkalo letos, to nás dostalo.

Nejprve na nás čekal sprint (zhruba 200m.), potom běh do garáží pro dvě hadice B a návrat na start. Tam jsme hadice pospojovali, pak jsme se rozdýchávali a zhruba po minutě běželi do polygonu na druhý konec areálu. Tam jsme se hned bez odpočinku vrhli do tmavých útrob plných zákoutí a nástrah.

Po zdolání polygonu jsme si mohli konečně odpočinout a přemýšlet o naší fyzické kondici. Jo a letos nebyl nikdo, komu by stačil obsah vzduchu v lahvích.

26.10.2012 jsme se setkali v odpoledních hodinách na chatě v Martínkovicích, abychom byli přítomni poslednímu okrskovému školení. Tentokrát si pro nás velitel okrsku Luboš Šubrt připravil tři témata.

Jako první téma byly na řadě třídy požárů a ruční hasící přístroje k nim určené. Druhým tématem bylo hašení požárů třídy F což je požár olejů a tuků. Posledním tématem byla zdravověda na téma popáleniny a opařeniny plus jejich ošetřování.

Nakonec došlo k celkovému vyhodnocení školení za celý rok a přání, abychom se opět sešli v následujícím roce v hojném počtu.

Dne 24.11.2012 jsme se sešli v 17 hodin na výroční členské schůzi. Tentokrát jsme se ocitli na tzv. domácí půdě v Hotelu Veba.

Schůzi zahájil tradičně starosta sboru a vyzval nás k tradičnímu přípitku na přivítanou. Poté byla přečtena výroční zpráva starosty, na které jsme byli srozuměni s novou koncepcí sboru podniku, která vznikla na žádost vedení a.s. Veba. Nyní již nebudou operovat na závodech samostatné sbory, ale již bude fungovat jeden centrální, který bude mít pod sebou tři družstva a to v Olivětíně , Broumově a v Polici nad Metují. Také bylo přislíbeno, že budou zakoupeny dva nové malé zásahové vozy a v roce 2014, kdy nás čeká 140. let sboru ve Vebě, by měla být zakoupena nová cisterna.

Také nás čeká změna na výstroji a to ta, že budeme měnit vzhled domovenky. Také byli přijati noví členové a to Jan Seidlman, Jiří Vévoda a Marek Šťastný.

Dále bylo ve zprávě připomenuto vše, čím jsme letos prošli a to jak na poli sportovním, pracovním, tak i společenském.

Po zprávě starosty dostal slovo velitel pan Šubrt, který přečetl plán akcí pro blížící se rok 2013.

Následovalo oceňování, které připadlo letos pouze na jednoho člena a to na bratra Karla Bednáře, který byl oceněn za dlouholetou práci na postu pokladníka. Ten letoškem skončil na vlastní žádost. Tuto činnost vykonával u sboru více jak dvacet let. Na jeho místo byl zvolen bratr Zbyněk Janouch.

Následovala diskuse, ve které jako první vystoupil personální ředitel pan Myšák. Také vystoupily hosté pan Plachta, pan Kraus a zástupce z Adršpachu. Také vystoupil bratr Šubrt se svým příspěvkem o desetiletém působení sportovního družstva sboru. V diskuzi také vystoupil bratr Vévoda.

Po diskuzi následovala večeře a volná zábava. K příjemné pohodě a tanci nám zahrála skupina Relax, která pro nás hrála k naší nelibosti jenom do půl jedné ráno.

Pak už následovalo jenom loučení a odchod k domovům

 

Bowling

27.12.2012. jsme se setkali opět na bowlingu v Meziměstí. Opět se nám podařilo obsadit obě dráhy, abychom trochu protáhli své ztuhlé údy po náročných svátcích. Vydrželi jsme v dobré náladě až do konce, kdy jsme se museli rozejít k dopravním prostředkům, které nás odvezly zpět k domovům. A co se týká sportovních úspěchů bych řekl jen toto :

" Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se !"