2014

Tak jsme se dne 8.1.2014 v tomto roce poprvé sešli na pravidelné schůzce, abychom provětrali svěřenou techniku a dali si dopořádku nějaké malé resty z minulého roku.

Vyzkoušeli jsme všechna čerpadla, pár členů prošlo pravidelným výcvikem s dýchací technikou a provedli jsme kondiční jízdy. Nakonec jsme se sešli v klubovně, abychom si napsali test znalostí, který pro nás připravil velitel Luboš Šubrt.

Dne 5.3.2014 jsme se v rámci tradiční středy vydali na náměstí do Broumova, kde jsme se šli podívat na slavnostní předání nového RZA  L2R broumovským profesionálním hasičům z rukou zástupců města. Jedná se o automobil značky Ford Ranger 2,2.  U mikrofonu se svojí slavnostní řečí  vystřídali jak zástupci HZS, tak zástupci města Broumov. Automobilu poté požehnal správce broumovské farnosti Martin Lanži.

Tento automobil by měl nahradit dosavadní vůz Land Rover, který se stěhuje k hasičům do Police nad Metují. Dále byla pro veřejnost zpřístupněna prohlídka automobilového žebříku, který slouží zdejším hasičům od loňského roku.

Tak přejeme našim "kolegům", ať jim to nové auto slouží bez problémů co nejdéle.

RZA L2R

Dne 25.4.2014 jsme přivítali nové sportovní družstvo žen, které si založili z vlastní iniciativy. Tento den se seznámili s pravidly tohoto sportu a poté jsme jim připravili základnu, aby si to mohli také "omáknout". Poté co byly seznámeny se vším potřebným, zkusily si také celý požární útok. Pro začátek jsme zvolili tzv. útok na sucho. Vše vypadalo slibně a tak jsme se dohodli, že se sejdeme v rámci středeční schůzky, aby si zatrénovaly i s vodou.

Tak jak je psáno výše, dne 2.4.2014, si při tradiční středeční schůzce družstvo žen vyzkoušelo požární útok "naostro". Jejich první čas zaskočil snad všechny z nás a vypadá to, že toto družstvo bude dělat čest svému jménu. Druhý čas byl o něco horší, ale žádná tragédie to rozhodně nebyla. Poté jsme si vyzkoušeli své "umění" my muži a zjistili jsme, že máme co dohánět. Také jsme mezi sebou přivítali novou posilu Jiřího Federuka a doufáme, že se stane naším plnohodnotným členem.

Dne 10.4.2014 proběhl tzv. Velitelský den. Tématem bylo školení dýchací technika a nebezpečné látky. Nakonec jsme se seznámili s dekontaminací po zásahu, kde jsme si mohli prohlédnout, čím jsou profíci vybaveni.

V Božanově se dne 11.4.2014 konalo první - Odborné školení hasičů okrsku Broumov.

Nejprve nás velitel okrsku Luboš Šubrt seznámil s obsahem školení okrsku v tomto roce. Poté bylo dáno slovo zástupcům sborů.

Nejprve vystoupil pan Jaroslav Ročeň, který měl téma - Ohlašování a přijímání zpráv o místě mimořádné události. Poté bylo rozebráno téma - Vyhlášení poplachu pro jednotky velitelem z Božanova panem Milanem Prosem. Dále vystoupil s tématem - Doprava na místo zásahu zástupce Veby pan Miroslav Gol. Pan Miroslav Remeš z Hejtmánkovic přednesl téma - Příjezd na místo zásahu. Pak vystoupil velitel okrsku pan Luboš Šubrt s tématem - Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu. Posledním tématem byla - Záchrana osob, zvířat a majetku, které si připravil velitel broumovských hasičů pan Lukáš Plachta.

Příště se sejdeme opět v Božanově a to za čtrnáct dní.

Božanov 11.4

Dne 17.4.2014 navštívil pan prezident Miloš Zeman při návštěvě královehradeckého kraje také naši firmu a to konkrétně závod 01 v Olivětíně. Zde si za přítomnosti vedení akciové společnosti prohlédl část závodu a na nádvoří promluvil společně s generálním ředitelem ing. Josefem Novákem a bc. Lubomírem Francem před zaměstnanci Veby. Zde mimo jiné řekl, že si s generálním ředitelem dohodl objednání brokátu pro marockou královskou návštěvu.

Poté odjel i se svým početným doprovodem na radnici, kde ho čekal další program návštěvy.

Návštěva prezidenta

Dne 1.6.2014 jsme byli pozváni, abychom na fotbalovém hřišti v Heřmánkovicích připravili pěnu při příležitosti konání dne dětí. To, jak se to povedlo, můžete posoudit na přiložených fotografiích.

Dětský Den

Oslava narozenin

V sobotu 5.7.2014 jsme se sešli v hezkém prostředí Hotelu Veba, abychom popřáli několika členům, kteří v letošním roce oslavili životní jubilea. Jan Seidlman -30.let, Zbyněk Janouch -40.let, Jan Šellei a Erich Ságner ml. -50.let a Saša Pancner -60.let.

Pro oslavence byly přichystány věcné dárky a Lenka Dašková vyrobila pěkný dort ve tvaru hasičského automobilu Scania, který měl na boku číslice označující věk oslavenců. Po "oficialitách" nastala volná zábava, která byla spojena s dobrým jídlem a pitím.

Foto z této akce jsou na rajčeti a jsou od Ericha Ságnera.

Oslava ke 140-ti letému výročí

V pátek 11.7.2014 byl ten den, kdy jsme oslavili 140 - té výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů. Tento sbor založil tehdejší majitel Josef Edler von Schroll a proto naše první kroky vedly k pomníku, který je před závodem v Olivětíně, abychom u něho položili věnec. Tento slavnostní akt  společně s námi absolvovali také personální ředitel ing. Jiří Myšák společně a výrobní ředitel ing. Roman Jirman.

Poté jsme se přesunuli na Mírové náměstí v Broumově, kde proběhla slavnostní schůze ke 140 - ti letému výročí založení SDHP Veba a.s., SDH Broumov a 40 - ti letému výročí vzniku PS v Broumově. Do prostor místního infocentra se sešli jak řadoví členové jmenovaných sborů, tak i velká řádka hostí jak z řad vysokých funkcionářů hasičů, tak i zástupci věcí politických. Samozřejmě nesmím zapomenout na zástupce našeho podniku.

Úvodního slova se ujal přednášející schůze Jarda Ročeň. Hned na začátku jsme vzdali hold minutou ticha našim kamarádům a kolegům, kteří se tohoto výročí již nedožili.

Poté se dostali ke slovu starostka SDH Broumov Jitka Svatošová, velitel PS Broumov Lukáš Plachta a starosta SDHP Veba a.s. Miroslav Gol. Tito tři nám připomněli něco z historie i součastnosti sborů a požární stanice v Broumově.

Dále následovaly proslovy ostatních hostí této slavnostní schůze a to Hejtmana a senátora Lubomíra France, personálního ředitele Veba textilních závodů a.s Broumov Jiřího Myšáka, starosty města Milana Kotrnce, náměstka krajského ředitele HZS KHK pro IZS Radka Vymlátila, ředitele HZS KHK ÚO Náchod Davida Pouče, za krajské sdružení hasičů KHK promluvil Jiří Orsák , za kolegy z Walzbrychu Grzegorz Kulak a za OS SDH náměstkyně Milada Řeháková.

Po slavnostních projevech následovalo ocenění některých přítomných hasičů jak za věrnost, příkladnou práci tak se rozdaly i vyznamenání sv. Floriána. Zvláštní vyznamenání a řád hasičů Veby dostal personální ředitel ing. Jiří Myšák za přístup a práci pro hasiče tohoto sdružení.

Po skončení tohoto oficiálního slavnostního programu se všicni přítomní odebrali do předsálí, aby zde nejen doplnili energii z připraveného občerstvení, ale aby zde také proběhla živá diskuse na různá témata spojená s prací hasičů, ale i samozřejmě jiná a to vše samozřejmě v srdečné atmosféře.

A co na závěr ? Snad jen přání, ať se všichni sejdeme ve zdraví při oslavách 150 - ti tetého výročí.

Oslavy na náměstí

Dne 12.7.2014 proběhly oslavy výročí pro veřejnost a to na Mírovém náměstí formou statických ukázek techniky, ale i ukázek hasičských dovedností.

Program začal po dvanácté hodině úvodním proslovem pana starosty Milana Kotrnce. Moderováním celého odpoledne se ujal Jarda Ročeň spolu s mluvčí HZS KHK  Martinou Žahourkovou.

Zhruba první hodinu se o dobrou náladu postarala kapela Lokálka, která má zajímavě předělané texty známých melodií, jako např. Záchytko známá(orig. Hospůdko známá) apod.

V tomto čase se také sjížděla pozvaná technika a rovnala se do vyhrazených míst.

Jako první se divákům předvedly funkční modely vojenské a hasičské techniky, které nadchly nejenom malé diváky. Po tomto vystoupení byla ukázka SDH Broumov s ruční stříkačkou z roku 1768. Poté svoje dovednosti předvedlo soutěžní družstvo v požárním útoku z Meziměstí. Také se předvedla lezecká skupina z Náchoda, která předvedla různé techniky výstupu na lanech. Následovala ukázka koněspřežné parní stříkačky od kolegů ze SDH Semily. Po nich vystoupily členové SDH Velké Petrovice s berlovkou. Vystoupily také hasiči z Jetřichova se stříkačkou Flader následováni opět hasiči z Velkých petrovic se svojí motorovou stříkačkou. Potom následovala ukázka SDH Meziměstí, kteří předvedli různé druhy proudnic. Po skončení této ukázky přišli na řadu PS Broumov společně s námi, kde jsme předvedli obleky (OL2, SOOCO, OPCH90). Předposlední ukázkou bylo opět vystoupení lezecké skupiny z Náchoda. Jako poslední byl pro diváky připraven zásah u dopraví nehody. Této ukázky jsme se také účastnily. Nejprve na místo dorazili hasiči PS Broumov společně se ZZS Broumov. Ti měli za úkol vyprostit zraněné z auta pomocí vyprošťovacího zařízení s následným transportem zraněných do sanitky. Mezitím jsme dorazili na místo události my apřipravili jsme se na případný požár vozidla . Ten nastal a my jsme pokryly požár hasící pěnou.

Zbytek pěny byl rozprostřen na plochu náměstí, z čehož měly radost děti a za chvíli byly pokryty pěnou od hlavy k patě.

Mezi všemi ukázkami hrála na pódiu skupina Mamut se svými písničkami.

Kromě hasičské techniky si zde návštěvníci mohli prohlédnout policejní vůz Škoda Octavia a motocykl Yamaha Fazer 600. Také zde vystavila svůj odtahový vůz Scania  firma Zdeňka Vápeníka, která zde předvedla odtah Tatry SDH Broumov.

A jelikož nám také přálo počasí, můžeme tuto akci považovat za velmi zdařilou.

Fotky z oslav jsou od Ericha Ságnera a budou co nejdříve na rajčeti.

Dne 25.8.2014 jsme absolvovali v zasedací místnosti na podniku školení ohledně ručních motorových pil. Jedná se o cyklické školení ukončené testem. Školil nás opět ing. Václav Fojt.

 

 

 

 

 

Družební den s Adršpachem

Dne 6.9.2014 byl ten den, kdy jsme se sešli na s kamarády z Adršpachu, abychom se po roce opět sešli. Letos byla řada na nás, abychom připravili nějaký zajímavý program.

Den začal tradičním přípitkem na uvítanou a potom jsme zavítali do nově otevřeného centra Walzel v Meziměstí. Tam jsme měli domluvené dopoledne na bowlingu. Zde jsme strávili zhruba tři hodiny příjemného hraní této hry.

Poté jsme se odebrali na kluziště v Olivětíně, kde nás po vydatném obědě čekalo pár sportovních disciplín.

Jako první to byl hod oštěpem. Pro valnou většinu to bylo poprvé co drželi tento sportovní nástroj v ruce. No a proto se nemohl nikdo z nás divit, že z nás žádní Janové a Barbory nebudou.

Druhou disciplínou bylo "hašení ohně" pomocí džberovky přes překážku a poté s dýchacím přístrojem na zádech.

Jako poslední disciplínou bylo tradiční přetahování lanem. Nutno podotknout, že jsme všechny disciplíny tzv. nevyhráli.

Poté nás již čekali míčové hry jako byl nohejbal, fotbálek a hod na basketbalový koš. Pak nás čekala již dobrá večeře a volná zábava.

Tak za rok v Ádru kamarádi.

V sobotu 27.9.2014 jsme se sešli pod "Amerikou", abychom provedli taktické cvičení JPO okrsku Broumov. Byla pro nás připravena simulace požáru na restauraci Amerika. Jednalo se o požár v sklepních prostorách, požár dřeva  v okolí objektu a požár půdních prostor. To vše bylo komplikováno záchranou uvězněných osob. Dále byla procvičena dálková doprava vody ze zdroje pomocí čerpadel s použitím ručních signálů. Nakonec jsme se proškolili v první pomoci. Celé cvičení připravil velitel  Luboš Šubrt. Poděkování také patří majiteli objektu a jeho personálu.

Fota pořídil pan Ročeň a budou na rajčeti.

Taktické cvičení 2014

Výcvik DT

Dne 29.10.2014 v rámci středečních setkání se skupina členů, kteří můžou používat dýchací techniku, vydala na PS do  Velkého Poříčí, kde absolvovali praktický výcvik v protiplynovém polygonu. Také se můžeme pochlubit třemi novými přetlakovými dýchacími přístroji Pluto, které nám zakoupilo vedení a.s. Veba. Tyto přístroje nahradí stávající dýchací techniku Saturn.

Protipovodňové zábrany

Dne 12.11.2014 jsme po běžné údržbě naší techniky se vrhli na sestavování nových protipovodňových zábran zakoupených vedením firmy v rámci projektu zabezpečení provozů proti povodním. Jedná se o dva šestimetrové vaky s kovovou konstrukcí, které jsou navzájem spojeny suchým zipem a plachtou. Tyto zábrany se po sestavení na určeném místě naplní vodou a měly by zabránit případné povodni vniknout do objektu závodu.

Protipovodňové zábrany

Výroční členská schůze 2014

Den 20.12.2014 pro nás byl čas, kdy jsme oblékly vycházkové uniformy a v podvečer tohoto deštivého dne se sešli v prostorách Hotelu Veba na výroční členské schůzi.

Jak se stalo již tradicí, začalo se slavnostním přípitkem, kterého se zhostil Jirka Vévoda. Poté následovalo přivítání všech přítomných, včetně hostů. Mezi přítomnými byli kolegové z Adršpachu, bc. Lukáš Plachta z PS Broumov, Zdeněk Brožek ze správy majetku a.s. Veba, Karel Kutil vedoucí tkalcoven v Olivětíně a v neposlední řadě pan ing. Jiří Myšák personální ředitel a.s. Veba a jak byl posléze nazván náš "patron".

Následovalo zahájení schůze a to schválením programu, volbou mandátové a volební komise.

Jako první bod schůze byla zpráva starosty Miroslava Goly, ve které zazněl souhrn činností za uplynulý rok, včetně připomenutí si stočtyřicetiletého výročí vzniku našeho sboru.

Jako druhý bod bylo přečtení plánu činnosti na rok 2015 velitelem Lubošem Šubrtem

Třetím bodem byla zpráva předsedy KRR Radka Otteho o stavu naší techniky.

Dalším důležitým bodem byly volby do výboru našeho sboru. Všichni navržení členové byly jednohlasně schváleni.

Starosta  - Miroslav Gol

Náměstek starosty - Jiří Vévoda

Velitel - Luboš Šubrt

Jednatel a hospodář - Zbyněk Janouch

Strojník - Karel Dašek

Předseda KRR - Radek Otte

Člen KRR - Miroslav Štejnar

Člen KRR - Karel Bednář

Zástupce ženského družstva - Zlata Vévodová

Člen výboru - Marek Šťastný

Jeden z dalších bodů bylo přijímání nových členů do sboru. Přijati byli :

Jiří Federuk

Alena Pohlová

Věra Jurásková

Tereza Polačiková

Romana  Petirová

Kristýna Machovcová

Zlata Vévodová

Jana Sedláková

Dalším bodem programu bylo oceňování. Jelikož většina ocenění za tento rok byla rozdána již na oslavách 140 - tého výročí založení, byl oceněn pouze jeden člen a to velitel Luboš Šubrt. Byl oceněn Řádem hasičů Veby za svou příkladnou práci jako vedoucí soutěžního mužstva mužů a velitel jednotky. Funkci vedoucího soutěžního mužstva mužů tímto rokem po deseti letech opustil a nahradil ho Karel Dašek.

Před usnesením a závěrem schůze byl na řadě poslední bod našeho shromáždění a to diskuze, ve které vystoupili pan ing. Jiří Myšák, bc. Lukáš Plachta, Jiří Vévoda, Karel Kutil, Zlata Vévodová, Luboš Šubrt, Zdeněk Brožek, Vratislav Suk a Václav Novák z Adršpachu.

Také se musíme zmínit o ozvučení celé schůze, o které se postaral pan Petr Cirkl.

Po skončení oficialit následovala večeře a volná zábava spojená s tancem. K poslechu a tanci nám hrála skupina Relax.

A co na závěr ?  Snad jen přání, abychom se příští rok všichni opět sešli ve zdraví a minimálně stejném počtu.

 

Bowling 27.12.2014

Tak opět po roce jsme se sešli na vlakovém nádraží v Broumově, abychom se v 15 hodin vypravili do Meziměstí do Walzel centra, abychom se opět pobavili a zároveň rozhýbali svá těla, ztuhlá po svátcích. Po počátečních zmatcích vzniklé druhou stranou jsme se rozlosovali a hra mohla začít. Opět jsme prokázali, že nám není sport cizí a že se můžeme klidně konkurovat jakémukoliv bowlingovému klubu ( ovšem hodně tělesně postižených). S přibývajícím časem a promilemi nám hra šla lépe a lépe.  Bohužel čas byl neúprosný nepřítel a tak jsme naši snahu museli ukončit a vydat se zpět na vlak, který nás odvezl zpět k našim domovům.