2015

Dne 18.3.2015 proběhlo školení strojníků na PS Broumov.

Dne 19.3.2015 se konalo školení velitelů , které proběhlo rovněž na PS Broumov.

27.3.2015 byli velitelé našeho sboru pozváni PS Broumov na prohlídku objektu pivovaru v Olivětíně, abychom se seznámili s operačním plánem při zdolávání požáru. Byla to velmi zajímavá prohlídka, kde jsme se dozvěděli, kde se nachází hlavní uzávěry používaných médií, a proto jsme se dostali i do míst, kam se obyčejný člověk nedostane. Mimo jiné jsme se dostali i na střechy, na kterých jsou přidělány panely fotovoltaické elektrárny, o které proběhla velmi živá diskuse. Nakonec jsme si jako zajímavost prohlédnout nové muzeum pivovaru, kde se nacházejí zajímavé exponáty a mohu návštěvu všem vřele doporučit. Fotografie poskytl pan Ročeň a víc jich shlédnete ve fotogalerii.

Pivovar

ŠKOLENÍ OKRSKU I.

Dne 27.3.2015 v 17.hodin začalo první letošní školení okrsku Broumov, které proběhlo v Božanově. Jako témata byla připravena:

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (Broumov), údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky (Božanov), dopravní a útočná hadicová vedení (Hejtmánkovice), volba hasební látky a její správná aplikace (Veba a.s.), odvětrávání objektů (Martínkovice).

Školení se zúčastnili hasiči se JSDHP Veba a.s. Broumov, SDH Broumov, SDH Martínkovice, SDH Hejtmánkovice, SDH Božanov, SDH Otovice a SDH Křinice.

Foto pan Ročeň a víc ve fotogalerii.


 

Školení Božanov

ŠKOLENÍ OKRSKU II.

V pátek 10.4.2015 proběhlo na PS Broumov druhé školení okrsku Broumov. Na tomto školení jsme byli seznámeni s tématy:

- Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve
výbavě jednotky.
- Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů
na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a
dekontaminačním prostoru
- Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. či k vyšetření trestného činu ze strany

Policie ČR (DVD stopy požáru)

- Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitostizachování stop vedoucích

k zjištění příčiny vzniku požáru

- Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním
obvodu jednotky.

Tato témata lektorovali "profíci" ze směny B a to pan Machek a pan Kolář.

PYROS 2015

Ve dnech 19. – 21. května 2015 se na brněnském výstavišti konal 17. mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS, na který jsme byli firmou vysláni.

Na veletrhu jsme shlédli prezentaci významných státních institucí, ukázky své práce a vybavení představilo návštěvníkům GŘ HZS, Policie ČR, Sdružení dobrovolných hasičů,  Správa státních hmotných rezerv a jiné významné firmy zabývajících se požární technikou.

Na některých stáncích jsme se dali do řeči s vystavovateli, neboť s nimi spolupracujeme. Jako příklad mohu použít firmu Meva, od které máme dýchací přístroje, nebo firmu Velebný z Ústí nad Orlicí, kteří vyrábí výšivky, vlajky, medaile apod.

Také jsme si prohlédli se zájmem vystavovanou Tatru 815 sedmé řady s prodlouženou kabinou, vystavené automobily firmy Magirus i dopravní automobil na novém podvozku Iveco.

Nakonec jsme se nechali vyvést na plošině do výše zhruba čtyřiceti metrů, abychom si prohlédli celý areál i z výšky. Tato "atraakce" byla jedna z nejnavštěvovanějších z celého veletrhu.

Byla to celkem zajímavá podívaná, ovšem s porovnáním minulého ročníku byl tento o něco chudší díky neúčasti významných výrobců hasičské techniky jako je např. THT Polička apod.

Pyros bývá součastně s veletrhem IDET a ISET což je Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb a Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky, které se mohly pochlubit větším počtem vystavovatelů.

Nějaké fotografie a video jsou na rajčeti a omluvte kvalitu, jsou totiž z mobilního telefonu.

 

Oslava narozenin

V sobotu dne 29.8.2015 po "Vebské" soutěži proběhla oslava narozenin pěti našich členů, kteří v tomto roce oslavili svá kulatá a půlkulatá jubilea.

Jednalo se o Ericha Ságnera st (75)., Jaroslava Lamku, Jaroslava Brahu, Karla Bednáře (3x65) a Luboše Šubrta (50). Tito oslavenci od sboru dostali finanční poukazy na jimi zvolené zboží. Celá akce se nesla v příjemné atmosféře na kluzišti v Olivětíně.

Cyklické školení velitelů a Velitelský den

Ve dnech 3.-4.9.2015 proběhlo v areálu autokempu Brodský v Červeném Kostelci každoroční cyklické školení velitelů, které pokračovalo druhým dnem tzv. Velitelským dnem.

V letošním roce byly na pořadu dne tyto témata 3.9.2015:

Typové činnosti IZS

Novinky a informace z IZS

Praxe - práce se žebříky, vyprošťování z vody a z ledu

Spojovací technika

Zpráva o zásahu

Likvidační práce u DN

Taktické umisťování techniky při zásahu

Volba a aplikace hasebních látek

Nebezpečné zóny

Test

4.9.2015:

Problémy se spojením s KOPISem

Vyplňování zprávy o zásahu

Prevence a ochrana obyvatel

Jak funguje navigace

Lanová technika

Adršpach 2015

V sobotu 12.9.2015 jsme se vydali směrem na Adršpach, abychom se zúčastnili již třináctého ročníku těchto společných setkání.

Letos jsme dostali za úkol dostavit se do adršpašské zbrojnice již na osmou hodinu a to z toho důvodu, že jsme se pak společně vydali do obce Mladé Buky. Tam na nás čekalo velké překvapení v podobě bobové dráhy. Dovolím si říci, že tuto disciplínu nikdo z nás doposud nezkusil. Zezačátku jsme měli obavu z toho, jestli to vůbec dáme, ale naše obavy se brzy ukázaly být liché a zanedlouho jsme se proháněli po dráze s větrem o závod. Ke konci pobytu na bobech jsme si dokonce zasoutěžili na čas a tím také začaly soutěžní disciplíny. Bohužel pro nás 0-1.

Po skončení této super zábavy jsme se přesunuli o pár desítek metrů výše, kde jsme si mohli vyzkoušet disciplínu zvanou letní tubing. Jde vlastně o jízdu v nafukovacích kruzích v dráze s klopenými zatáčkami. Takže také super zážitek. Je pravda, že tuto disciplínu si vyzkoušeli pouze někteří odvážlivci, ale opravdu se nebylo čeho bát.

Po tomto zážitku jsme se vydali zpět do Adršpachu, kde na nás kromě dalších zážitků, čekalo také občerstvení v podobě opékaného prasátka.

Mezi konzumací spousty jídla a pití na nás čekaly další sportovní disciplíny a jako první to byla jízda na netradičním kole. Ta netradice spočívala v tom, že obě kola byla nevystředěna. Tím pádem kolo hopsalo jako splašený kůň. A na tomto koni jsme museli přejet lávku, zvládnout slalom a posléze vyjet co nejvýše do kopce aniž by se vysedlo ze sedátka. Bohužel pro nás 0-2.

Další disciplína byl netradiční požární útok. A jak to vypadalo ?  Před startem si soutěžící (z každého družstva jeden) nazul lyže. Po odstartování si soutěžící naplnil barel vodou, který si dal do připraveného batohu. A s batohem na zádech a lyžích na nohou se dopravil přes připravenou pěnu a přepadávající lávku na pozici kde byl připraven kýbl, do kterého se nalila voda z přivezeného barelu. Asi o metr dál stála na podstavci pet lahev, kterou bylo potřeba shodit. Poté bylo zapotřebí dát batoh zpět na záda a stejnou cestou se vydat na místo startu, kde byl také cíl. Bohužel pro nás 0-3.

Poslední disciplínou bylo již tradiční přetahování lanem. Na oba konce se letos postavilo osm borců, kteří se do toho obuli se vší vervou a po chvíli přetahování bylo rozhodnuto a skóre se změnilo na 1-4.

To nám sice celkově nepomohlo, ale to nezměnilo nic na tom, že jsme se opět neuvěřitelně bavili. Za přípravu tohoto dne nemůžeme nic jiného než našim kamarádům poděkovat a těšit se na rok příští, kdy bude řada na nás, abychom připravili již čtrnáctý ročník těchto setkání.

P.S. : fotografie, které pořídil náš dvorní fotograf Erich Ságner ml. budou k dispozici déle

Výlet 2015

V brzkých ranních hodinách soboty 26.9.2015 si to do Broumova přifrčel autobus s kolegy z Adršpachu, abychom absolvovali společný výlet do matičky Prahy a poté se přesunuli do Dětenic.

Zhruba o půl jedenácté jsme s autobusem zakotvili na nábřeží Edvarda Beneše u Čechova mostu. Ten jsme přešli, abychom se dostali na Dvořákovo nábřeží, kde jsme se měli v jedenáct hodin nalodit na loď s názvem Porto. Byla pro nás totiž připravena zhruba dvouhodinová plavba po Vltavě doplněna obědem na palubě lodi.

Nejprve jsme pluli proti proudu směrem na Vyšehrad, kde jsme se otočili a pluli zpět až k Hlávkovu mostu. Tam jsme se opět otočili a vydali se zpět na Dvořákovo nábřeží.

Rozhodně to byl zajímavý zážitek a pohled, který jsme znali jenom z televize. Myslím si, že nejzajímavější zážitek bylo proplutí pod Karlovým mostem a pohled na celý historický střed Prahy, včetně Pražského hradu a okolí. Další zajímavý okamžik bylo proplutí plavební komorou u Janáčkova nábřeží, které jsme absolvovali hned dvakrát. Hodně z toho je k nahlédnutí na přiložených fotografiích Ericha Ságnera ve fotogalerii.

Po vylodění jsme si dali rozchod, kdy jsme měli každý svůj plán, jak "proflákat" zbytek času určeného pro Prahu. Hodně z nás se rozhodlo pro návštěvu Karlova mostu a Malé Strany včetně Pražského hradu. Někteří zvolili Staroměstské náměstí a přilehlé uličky (a hospůdky). No prostě každý podle svého gusta.

O půl páté odpoledne jsme se opět všichni sešli u autobusu a vydali se směrem Dětenice, kde jsme měli objednána místa ve zdejší známé starověké krčmě. Zde mají připravený program pro návštěvníky, který začíná v devatenáct a končí ve dvaadvacet hodin v noci. Během tohoto programu se zde může člověk "nažrat a nachlastat", jak se zde říká.

V připraveném programu je k vidění souboj středověkých rytířů, středověká hudba a tanec, prodej otrokyně, předvedení škrtiče, čarodejnice, vymítání ďábla, žebrota a nakonec ohnivá show. I toto všechno je možné si připomenout na fotografiích ve fotogalerii.

Po skončení celého programu jsme se odebrali k autobusu a vydali se zpět k domovům, kam jsme se dostali zhruba v jednu hodinu ráno.

Garanční prohlídka

2.10.2015 jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili již na třetí garanční prohlídku s naší cisternou do Jičína. Před sedmou hodinou jsme předali cisternu do rukou pověřených a vyrazili zabíjet čas na místní náměstí a přilehlou obchodní zónu. Zhruba po čtyřech hodinách bylo hotovo a tak jsme se moli s cisternou (ve stavu nového vozu, jak nám bylo řečeno) vrátit zpět.

Taktické cvičení 2015

Na den 3.10.2015 bylo pro okrsek Broumov velitelem připraveno taktické cvičení, které tentokrát proběhlo v Hejtmánkovicích. Na tomto cvičení byly připraveny tyto činnosti: záchrana osob a jejich prvotní ošetření, odstranění plynových lahví z požářiště a jejich ochlazování a nakonec použití pěny pro zabránění zahoření vylité hořlavé kapaliny.

Tato témata nebyla vybrána samovolně, ale odbornou radou velitelů. Po skončení cvičení proběhlo vyhodnocení, kde jsme si řekli, co ce udělalo špatně i to co se povedlo. Jak se říká : " těžce na cvičišti, lehce na bojišti".

Foto dodal pan Ročeň, za což mu děkuji.

Školení okrsku II

To proběhlo opět na sále v Božanově dne 23.10.2015. Tentokrát si pro nás velitel okrsku Luboš Šubrt připravil téma Pěna jako hasební látka, druhy pěn a proudnice na pěnu. Toto téma bylo spojeno s videoprezentací, která doplnila teorii. Dalším tématem bylo hašení požáru za přítomnosti tlakových lahví, kde bylo také použito video s požárem automobilu převážejícího tlakové lahve.

Nakonec jsme shlédli video havárie požárního vozu jedoucího k zásahu.

Školení

Dne 28.10.2015  jsme navštívili PS Broumov, kde si pro nás Jarda Škoda připravil periodické školení nositelů dýchací techniky. Zde jsme si zopakovali základní informace, popis a kontrolu před použitím dýchacího přístroje.

Návštěva polygonu

25.11.2015 nosielé dýchací techniky navštívili polygon ve Velkém Poříčí. Zde jsme jako každý rok absolvovali "průlez" této náročné cesty, která byla oproti loňsku opět pozměněna.

Prohlídka SAS Broumov a wellness centra Veba s HZS Broumov

Ve středu 16.12.2015 jsme jako velitelé byli pozváni na prohlídku SAS v naší mateřské firmě, kde byly nově zkolaudovány prostory ve čtvrtém podlaží. Zde byla umístěna čidla protipožárního zabezpečení a nové evakuační schodiště, které slouží k evakuaci zaměstnanců ve všech patrech.

Poté jsme navštívili wellness centrum, abychom se seznámili s prostory technického zázemí, ve kterém se nachází mimo jiné i chemie potřebná např. k zajištění kvality vody apod., a proto i zde hrozí určitá nebezpečí, na která by jsme měli být připraveni.

Výroční členská schůze

V sobotu navečer dne 19.12 2015 proběhla výroční členská schůze, která proběhla opět v prostorách hotelu Veba. Jako vždy se ujal slova starosta našeho sdružení Miroslav Gol. Ten po tradičním přípitku pronesl svoji zpávu starosty SDH, ve které zmapoval dění  v SDH a jednotce v uplynulém roce.