2019

Kurz

Ve dnech 17. a 18.5.2019 proběhl pro členy SDH obcí kurz "Technik ochrany obyvatelstva". Tento kurz proběhl v prostorách vzdělávacího a výcvikového střediska Učiliště požární ochrany Velké Poříčí.
V tomto kurzu byli jeho absolventi seznamováni teoreticky a hlavně prakticky se stavbou stanů pro evakuaci osob v případě mimořádné události a také s technikou a výstrojí týlového zabezpečení hasičů.
Kurz byl ukončen závěrečným testem, který všichni naši členové úspěšně zvládli.
Fotografie z této akce jsou ke shlédnutí v naší fotogalerii.

Adršpach po sedmnácté

V sobotu dne 7.9.2019 jsme odjeli do Adršpachu na tradiční družbu s kolegy z místního SDH.

Po příjezdu a srdečném přivítání jsme e vydali směrem na Trutnov a na Žacléř, kde jsme navštívili  rozsáhlý pevnostní areál Stachelberg.

 "Dělostřelecká tvrz Stachelberg je součástí stálého železobetonového opevnění budovaného v letech 1935 - 1938 jako obrana proti fašistickému Německu. Díky Mnichovské dohodě v roce 1938 však nebyla dostavěna. V její sestavě mělo být 12 objektů (bunkrů). Svou velikostí a počtem instalovaných zbraní představovala největší a nejmodernější pevnostní komplex čs. pohraničního opevnění. Objekty jsou v hloubce 20 - 50 m pod zemí propojeny soustavou chodeb a sálů o délce 3,5 km, a jsou dnes bohužel zaplaveny vodou. Stachelberg je součástí mohutné pevnostní linie, která protíná celé Trutnovsko od Rýchor po Jestřebí hory, kde navazuje na obdobná opevnění budovaná na Náchodsku. Na hřebenech Krkonoš můžete vidět menší bunkry tzv. "řopíky". Dnes je Stachelberg muzeem čs. opevnění s vojensko-historickou expozicí (plány a modely objektů, fotografie, ukázky výzbroje)."

Po prohlídce jsme se vrátili na hasičárnu v Adršpachu, kde jsme se nasytili a byli připraveni nastoupit na sportovní klání. Jako první disciplína byl požární útok, druhá disciplína byl slalom na speciálních čtyřlyžích a jako poslední bylo přetahování lanem. Letos vyhráli domácí borci 2:1, gratulujeme.

Poté už se odehrávala volná zábava až do večerního odjezdu.

Jako vždy jsme odjížděli dobře naladěni a pohoštěni a těšíme se na další ročník, který se bude konat u nás.

 

 

Kontejner nouzového přežití

V pátek 13.9.2019 byl u Městského úřadu v Broumově předveden kontejner nouzového přežití , který je v držení HZS KHk. Prohlédnout si ho přišli pracovníci úřadu a děti z Masarykovy školy.
Zde zúročili své vědomosti a praktické znalosti členové SDH obcí a naši členové, kteří se účastnili kurzu "Technik ochrany obyvatelstva"

Okrskové cvičení Janovičky

V sobotu deštivého dne 5. října 2019 se uskutečnilo nově společné okrskové cvičení pro jednotky PO okrsků Broumov a Meziměstí. Nejdříve jsme byli seznámeni s průběhem celého cvičení. Poté následovala pořadová příprava,teoretické školení k DT a instrukce k samotnému námětu cvičení. Po ukončení všech těchto nezbytností následovalo praktické provedení. Každá jednotka dostala úkol, který následně plnila. Tématem byl požár chaty se záchranou osob, dálková doprava vody na místo požáru, ošetření zraněných osob. Na závěr cvičení bylo zajištěno občerstvení od hasičů SDH Zdoňov. Vyhodnocení provedli oba velitelé okrsků. Potom jednotliví velitele zúčastněných jednotek zhodnotili činnost svých jednotek.
Cvičení se zúčastnily: JSDH Teplice n.M., JSDH Jetřichov, JSDH Hynčice, JSDH Broumov, JSDH Hejtmánkovice, JSDH Božanov, JSDHP Veba Broumov, JSDH Martínkovice

Fotografie pořízené panem Ročněm jsou ve fotogalerii