2016

Broumov,  Mírové náměstí

V sobotu dne 13.2.2016 v 18,33 hod., jsme byli informováni KOPISem o zakouření z požáru izolace v infocentru na Mírovém náměstí. Po příjezdu na místo události nebylo průzkumem nic zjištěno. K události byly vyslány jednotky PS Broumov, JSDHP Veba Broumov a.s. a JSDH Broumov.

Broumov, Polákovy domy

Dne 20.2.2016 v 9.45 hod. jsme byli seznámeni s požárem v Broumově Velké Vsi, část Polákovy domy. Mělo se jednat o zakouření v bytě zřejmě od el. jističe a v bytě se měla nacházet plynová lahev. Toto se naštěstí nepotvrdilo a jednalo se o spálenou plastovou lopatku od žhavého popela.

Naše cisterna dojela na místo události a dopravní automobil byl ponechán jako záloha na základně.

Broumov, Velká Ves

Dne 22.2.2016 ve 12.45.hod. jsme byli vysláni na požár porostu do Velké Vsi, kde byl spatřen kouř. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár uskladněného dřeva a přilehlého kurníku. Dřevo bylo uhašeno a rozebráno. Spolupráce s PS Broumov a JSDH Broumov.

Vižňov

Dne 22.4.2016 v 13,30 hod. jsme byli vysláni k požáru neobydleného domu v obci Vižňov. Po cestě k zásahu byl vyhlášen požár druhého stupně, jelikož požár přeskočil na sousední obydlí. Po příjezdu na místo jsme dostali od velitele zásehu pokyn, abychom se podíleli na hašení a rozebírání konstrukcí, a to v dýchací technice. Dalším naším úkolem bylo přečerpávání vody z cisterny na požářiště. Třetím úkolem bylo zhotovení čerpacího stanoviště, kde jsme pomocí plovoucího čerpadla doplňovali vodu do cisteren. Na likvidaci požáru se podíleli tyto jednotky : PS Broumov, JSDH Meziměstí, JSDH Broumov, JSDHP VEBA Broumov a.s., JSDH Teplice n.M. a JSDH Jetřichov.   

Broumov Olivětín, Alšova

Po prudkém dešti a krupobití se dne 28.5.2016 prohnala velká voda a bahno přes pole, silnici a pozemky obytných domů v Alšově ulici. Proto jsme byli vysláni na pomoc místním lidem s odstraňováním následků této nepříjemné události. Po příjezdu na místo jsme natáhli jeden proud "c", kterým byl čištěn pozemek od bahna. Poté jsme u druhého domu pomohli odčerpat kalovým čerpadlem vodu. Druhá skupina lidí čistila nedaleký železniční přejezd od bahna a kamení, které sem naplavila přívalová vlna. Nakonec jsme jeli vyčistit od bahna část cesty v obci Heřmánkovice u třešňové aleje pomocí sanační lišty. Fota dodal J.Ročeň a J.Federuk

Vižňov, les

V podvečer 7.6.2016. se nám rozezněly telefony se zprávou, abychom se vydali do obce Vižňov, kde viděl pán kouř v lese. Při cestě k události jsme byli směrováni na Ruprechtice, a poté bylo ohlášeno místo události, které se nakonec ukázalo na polské straně. Poté jsme byli posláni zpět na základnu.

Broumov, Klášterní ulice

V sobotu dne 27.8.2016 před půl šestou odpolední byl vyhlášen požární poplach, kdy jsme byli vysláni na požár do ul. Klášterní v Broumově. Jednalo se o signalizaci EPS. Během cesty na místo události jsme byli odvoláni, jelikož se jednalo o planý poplach.

Otovice

V neděli dne 13.11.2016 ve čvrt na deset nám přišly na mobilní telefony zpráva, abychom se vydali do Otovic k požáru budovy. Po příjezdu do hasičárny jsme vyslechli konverzaci kopisu a tak jsme zjistili, že byl požár uhašen před příjezdem hasičů, a tak jsme zůstali na základně jako záloha.