Vítejte na našem webu

Na těchto stránkách se budete moci seznámit s naším sborem dobrovolných hasičů(SDH) a jednotkou dobrovolných hasičů podniku (JSDHP) Veba, textilní závody Broumov a.s.

Rok 2021

Na konci měsíce dubna došlo k podpisu memoranda o spolupráci požární ochrany mezi naší firmou a městem Broumov. 
Toto memorandum by mělo zlepšit vzájemnou spolupráci mezi oběma subjekty. Tímto podpisem došlo také ke změně vozového parku, kdy stávající Cas 20 na podvozku Liaz byla nahrazena Cas 32 na podvozku Tatra.  Jedná se o velkoobjemovou cisternu s 8000 l. vody a 800 l. pěnidla, která byla před nedávnem bezplatně převedena z HZS KHK na JSDHO Broumov
 

I přes pandemickou situaci, která panuje od začátku tohoto roku, došlo k několika změnám, která posune fungování naší jednotky směrem dopředu. První změnou je návrat ke svolávacímu systému JAY SYSTEM a chystá se podpis memoranda o spolupráci s městem Broumov. Největší změna pro jednotku je to, že došlo  ke změně v počtu příslušníků jednotky. Těmto bývalým členům jednotky patří VELIKÝ DÍK za jejich práci jak pro firmu, tak pro HZS. Jde o bratry hasiče: Lamka Jaroslav,  Kleandr Václav,  Braha Jaroslav,  Bednář Karel,  Suk Vratislav,  Ságner Erich st.,  Ságner Erich ml. A Gol Miroslav.

 

Rok 2020

Tento rok nepřinesl ve fungování naší jednotky nic nového. Jedinou akcí byl požární dohled při svařovacích pracech na střeše šicí dílny Vebatrade.
Také byl tento rok poznamenán pandemií Covidu 19, kdy se naše schůzky řídily protiepidemiologickými opatřeními vlády.
 

Rok 2019

Život je změna , tak i v našem hasičském životě došlo ke změnám.

Nový majitel firmy ukončil spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje o poskytování výpomoci naší jednotky při mimořádných událostech v Broumově a okolí. Vedení HZS KHK neprojevilo snahu se s novým majitelem alespoň sejít a vyjasnit si názory na další spolupráci. Na tento popud jme byli vyjmuti z poplachových plánů pro Broumov a okolí.

Naše jednotka je předurčena k zásahům pouze v objektech firmy Veba. Majitel firmy prodal CAS Scania a nahradil ji starší cisternou na podvozku Liaz K101.

S novým výrobní ředitelem jsme si vyjasnili další spolupráci mezi vedením firmy a naší jednotkou. Jednotka bude zachována, ale pouze pro potřeby firmy.

Několik členů z důvodu změny zaměstnání nebo důchodového věku ukončilo činnost v jednotce a tak jsme přistoupili ke změnám v členské základně jednotky. Byl jmenován nový velitel a požádali jsme zaměstnance firmy, kteří jsou členy v okolních jednotkách obcí, o spolupráci.ci

 

R .

 

Na výše uvedeném obrázku je letecký snímek objektu našeho závodu Veba 01, kde sídlí družstvo Olivětín.

V současné době má náš sbor 28 členů, z toho 7 žen a 21 mužů. Do výjezdové jednotky je zařazeno 17 členů.

 V dnešní době všichni členové výjezdu vybaveni zásahovými obleky včetně obuvi a přileb.

 

V roce 2013 nás potkaly výrazné změny v koncepci ochrany podniku. V minulosti v našem podniku ( tvořen je závody 01 Olivětín, 02 Broumov a 08 Police nad Metují ) byly tři jednotky, pracující nezávisle na sobě. Rozdíl byl však ve vybavenosti a počtu členů.

Nová koncepce sloučila všechny tři jednotky dohromady pod jedno vedení i velení.  To má za následek zjednodušení celého systému ochrany podniku i jeho financování.

V roce 2013 bylo přislíbeno vedením společnosti zakoupení dvou nových vozů. Jedná se o dopravní automobil a novou cisternu. Ta v součastnosti již slouží ve sboru.Tyto vozy nahradily dvě cisterny, které již dosluhovaly v Broumově a Polici nad Metují.

V roce 2013 jsme také vyměnily znak, na kterém dříve byla vyobrazena labuť, která nás spojovala s Broumovem. Nový znak je nyní navržen tak, aby lépe ukazoval spojitost sboru s naším zaměstnavatelem.

Dále byla zakoupena majiteli další technika a příslušenství pro případ zabránění větších škod při případné povodni. Jedná se například o protipovodňové zábrany, vysoušeče, čerpadla a kanálové zábrany.

Také bychom touto cestou rádi přivítali do našich řad nové členy z řad zaměstnanců ,kteréhokoliv závodu, kteří by se chtěli podílet na ochraně "svého" pracoviště.

Aktuality

Příští schůzka se koná 5.5.2021

V naší garáži došlo po podpisu memoranda o spolupráci s městem Broumov ke střídání techniky a nyní zde parkuje CAS 32 na podvozku Tatra

 

 

Vtip pro týden : 18 týden

(3.5. - 9.5.2021)

Na personálním oddělení zvoní telefon.
„Řekněte mi prosím, jak dlouho u vás pracoval pan Majzlík?“
„Asi tři měsíce,“ odpovídá referentka.
„Ale on uvádí, že u nás byl zaměstnán dva roky.“
„To byl, ale vy jste se ptal, jak dlouho pracoval!“

 
 
rosím vás, pomozte mi!" volá večer dívka na operační středisko hasičů.
"Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!"
"Spojíme vás s policií. My jsme hasiči."
"Ne, ne, nepotřebuji policii, potřebuji delší žebřík, aby se ke mě dostal!"

Více zde: https://sdhpacov.webnode.cz/vtipy-o-hasicich/
Prosím vás, pomozte mi!" volá večer dívka na operační středisko hasičů.
"Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!"
"Spojíme vás s policií. My jsme hasiči."
"Ne, ne, nepotřebuji policii, potřebuji delší žebřík, aby se ke mě dostal!"

Více zde: https://sdhpacov.webnode.cz/vtipy-o-hasicich/
Prosím vás, pomozte mi!" volá večer dívka na operační středisko hasičů.
"Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!"
"Spojíme vás s policií. My jsme hasiči."
"Ne, ne, nepotřebuji policii, potřebuji delší žebřík, aby se ke mě dostal!"

Více zde: https://sdhpacov.webnode.cz/vtipy-o-hasicich
Prosím vás, pomozte mi!" volá večer dívka na operační středisko hasičů.
"Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!"
"Spojíme vás s policií. My jsme hasiči."
"Ne, ne, nepotřebuji policii, potřebuji delší žebřík, aby se ke mě dostal!"

Více zde: https://sdhpacov.webnode.cz/vtipy-o-hasicich/