SOUTĚŽE

2010

KŘINICE

V Křinicích se konaly hned dvě soutěže a to soutěž O pohár starostky, kde se naše mužstvo umístilo na 1. místě

Poté se konala okrsková soutěž, kde jsme skončili na 2. místě

BOŽANOV

Soutěž O pohár starosty 3. místo

OTOVICE

Zde se naše družstvo umístilo na pěkném 2. místě

O POHÁR PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE a.s. VEBA

Tato soutěž  pořádána naším sborem pro naše barvy vyšla výborně, jelikož jsme dokázali před solidní domácí návštěvností obsadit 1. místo

 2011

Otovice

Na soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce se zaregistrovalo pět ženských mužstev a 11 mužstev mužů(z toho 2 družstva z Polska).Byla to letos naše první soutěž a docela se nám dařilo. Podali jsme dva celkem vyrovnané časy(23,11 a 23,39 sec.) a to rozhodlo, že jsme skončili na 1. místě

Za námi skončila mužstva z Božanova a Martínkovic a z ženských družstev vyhrály ženy z Hejtmánkovic druhé byly Otovice a třetí Rožmitál.

Otovická soutěž

Rožmitál

V sobotu dne 25.6.2011 proběhla soutěž v požárním útoku v obci Rožmitál. Tohoto klání se účastnilo pět družstev mužů a tři družstva žen.

Soutěž byla dvoukolová, kde se započítával lepší čas. Byla zde i připravena překážka v podobě položených pneumatik, kterými museli soutěžící proskákat. Také musela být stříkačka v nenastartovaném stavu, což byla také věc, která měla vliv na celkový čas.

Naše družstvo se s těmito nástrahami popasovalo nejlépe a s časy 27,29 a 27,31 sec. obsadilo 1.místo. Z žen dopadlo nejlépe družstvo domácích tzn. Rožmitál. Další pořadí a časy jsou na přiložené fotografii.

 

Rožmitálské klání

"O POHÁR PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE a.s.VEBA"

Dne 3.9.2011. se konala námi pořádaná soutěž  v požárním sportu. Jednalo se již o třetí ročník pod záštitou personálního ředitele pana ing. Myšáka.

Před samotnou soutěží proběhlo školení v rámci okrsku na téma přechodu z OPISu na KOPIS, kde školení velitele pana Šubrta doplnil pan Ročeň jako zaměstnanec operačního střediska ve Velkém Poříčí.

Samotná soutěž proběhla v přátelském duchu za krásného počasí. Soutěže se účastnily čtyři družstva žen a pět družstev mužů. Soutěžilo se v tomto pořadí : ženy Božanov, Martínkovice, Otovice a Hejtmánkovice poté muži Martínkovice, Otovice, Božanov, Veba 01 Olivětín a Hejtmánkovice. Kola byla dvě a časy se sčítaly.

Soutěž skončila v tomto pořadí :

Ženy - 4.místo Božanov(74,48), 3.místo Martínkovice(64,32), 2.místo Hejtmánkovice(61,16) a 1.místo Otovice(60,58)

Muži - 5.místo Božanov(66,24), 4.místo Otovice(63,40), 3.místo Martínkovice(51,31), 2.místo Hejtmánkovice(48,15) a první místo Veba 01(47,66)

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se za rok opět sejdeme, klidně i v hojnějším počtu. Také bychom chtěli poděkovat hasičům z Hejtmánkovic za zapůjčení kádě a elektronické časomíry.

Olivětínská soutěž