2011

8.4.2011 - Božanov

19:12 hodin byla jednotka povolána k požáru uskladněné slámy o rozloze zhruba 10x10m. Pomocí majitele byly balíky vyváženy, rozmělněny a prolívány vodou.

 

Božanov 8.4.2011

Tato fotogalerie je prázdná.

 

8.4.2011 - Broumov, Mírové náměstí

22:23 hodin byl vyhlášen poplach, při kterém šlo o požár v půdním bytě dvoupatrového domu na Mírovém náměstí. Požár vznikl od digestoře a přeskočil na střechu domu.

Náměstí

Tato fotogalerie je prázdná.

31.5.2011 - Požár lesního porostu

Jednalo se o požár lesního porostu nedaleko Ruprechtického Špičáku o rozloze zhruba jeden hektar. Na místě zasahovaly sbory z Broumova, Meziměstí a Teplic nad Metují. Bylo použito 8 cisteren a jedno letadlo z české strany a 3cisterny a letadlo z Polska.  Naše jednotka byla vyslána na místní letiště, kde jsme doplňovali vodu do letadla Zlín Z 137.

18.8.2011 - Požár lesního porostu

Letos se již poněkolikáté vydali hasiči do okolí Ruprechtického Špičáku, aby zápasili s požárem paseky (směr Vižňov). Ovšem tentokrát oheň zachvátil rozlohu cca 2 hektary a tak byly povolány vzdušné posily. Naše jednotka byla povolána na Broumovské letiště, abychom zajistili doplňování hasiva do letadla a zbytek vyjezdivších(to je slovo co?) členů zřídilo v Martínkovicích čerpací stanoviště.

Zúčastněná technika: 3 x CAS 20, 3 x CAS 24, 3 x CAS 32, 5 x DA 8, vrtulník Policie ČR Praha, letadlo z Mnichova Hradiště( přejato od Broumovských hasičů)

20.9.2011 - Požár v Hynčicích

Ráno před půl čtvrtou hodinou jsme byli povoláni původně k nahlášenému požáru popelnice, kontajneru v Hynčicích. Už při cestě na tzv. Hynčické rovince bylo poznat, že se bude jednat o něco většího než je popelnice. Při příjezdu na požářiště jsme zjistili, že se jedná o požár rekonsruované budovy. Ovšem požár byl již ve své 4. fázi. Velitel zásahu nás poslal s plovoucím čerpadlem na nedaleký potok a natáhli jsme přívodní vedení k cisternám. Zbytek jednotky byl k dispozici na hašení a ostatní práci. Po rozednění jsme byli obléknuti do dýchacích přístrojů a vystřídali jsme unavené hasiče z dalších jednotek. Zásah trval zhruba tři a půl hodiny, bohužel z budovy zbyly pouze ohořelé obvodové zdi.

Na místě zasahovaly jednotky PS Broumov, JSDH Veba 01, JSDH Broumov,  JSDH Meziměstí a JSDH Hynčice.

27.9.2011 - Šonov

Ve 22.45 jsme byli operačním střediskem vysláni na požár nízké budovy na spodní konec Šonova. Jednalo se o budovu, která sloužila jako garáž.  Při příjezdu byl již požár ve třetí fázi. Naše jednotka doplňovala vodu do cisteren pomocí plovoucího čerpadla. Další  hasiči pomáhali nejprve s hašením a posléze s vyklízením budovy. Hasební práce byly ukončeny zhruba o půl třetí ráno Na místě zasahovali hasiči PS Broumov, JSDH Broumov a JSDH Veba Olivětín.

24.11.2011 - Únik nebezpečných látek do ovzduší

 V 15:31 byla vyhlášena mimořádná událost, kdy jsme měli vyjet do Martínkovic do firmy Prikner, kde byl nahlášen únik nebezpečných látek do ovzduší. Při příjezdu na místo jsme byli seznámeni s tím, že jde o námětové cvičení. Velitelem zásahu jsme byli vysláni rozvinout dva útočné proudy po jedné hadici C a přívod k rozdělovači byl tvořen jednou hadicí B, která byla připojena k CAS.

Po splnění rozkazu následoval nástup a vyhodnocení tohoto cvičení.

28.11.2011 -  Křinice

Ve 21.15 se rozezněly telefony i podniková siréna a my jsme se vypravili na požár, který se tentokrát rozhořel v lokále hostince "Na Krymsu".

Bohužel technická závada vyřadila cisternu a tak jsme se vydali pouze s D.A. Ford doplněný dýchacími přístroji a plovoucím čerpadlem. Na místě zásahu jsme odkláněli dopravu a byli připraveni kdykoli pomoci přímo zasahujícím kolegům. Zhruba po hodině jsme se vydali po domluvě s velitelem zásahu zpět na základnu.