2012

13.2.2012 Broumov Mírové náměstí

V 10.07 hodin jsme byli v tomto roce poprvé vysláni KOPISem k požáru výškové budovy na Mírovém náměstí. Jednalo se o zahoření v místním občerstvní, kde hořel olej ve fritovacím hrnci. K požáru byly vyslány jednotky z Broumova 2x, Náchoda, Meziměstí a Olivětína. Nakonec jsme zůstali jako záloha na stanici, jelikož byl požár uhašen "profíky" z Broumova. Poté provedli odvětrání prostor. Také zde asistovala záchranná služba, která odvezla jednu zraněnou osobu.

 

20.2.2012 Vižňov

Ve 22.03 hodin byl vyhlášen poplach druhého stupně, kdy jsme jeli k požáru dílny sousedící blízko rodinného domu ve Vižňově a hrozilo reálné podezření, že by se mohl požár přenést i na tuto budovu. Naštěstí se díky včasnému zásahu prvních jednotek tak nestalo, ale i tak vznikla škoda na majetku zhruba 400 000,- Kč.

K této události byly povolány jednotky PS Broumov, PS Náchod, JSDH Meziměstí, JSDH Teplice nad Metují, JSDH Jetřichov a JSDHP Veba Olivětín.

Vižňov

1.6.2012 Veba Olivětín

9.30 hod. jsme obdrželi na mobilních telefonech hlášení o požáru střechy v Olivětíně. K našemu překvapení jsme zjistili, že se jedná o objekt našeho závodu. Po rychlém přesunu na místo události jsme si mohli oddechnout, jelikož jsme se dověděli, že se jedná o cvičení. K tomuto cvičení byly povoláni také chlapi z PS Broumov a jednotka SDH Broumov.

Naše jednotka se do příjezdu profesionálních hasičů postarala s mistry směny o rychlou evakuaci pracovníků z úpravny, o průzkum a provedla natažení přívodního vedení i útočného proudu do patra. Po příjezdu ostatních jednotek se začlo pracovat na ostatních záchranných pracech, jako bylo zajištění chlazení nádob s peroxidem vodíku a také se jednalo o dopravu vody.

Po ukončení prací a po sklizení materiálu použitého při zásahu byl velitelem zásahu Karlem Bednářem ml. zavelen nástup a zhodnocení celého cvičení. Samozřejmě se našlo několik málo chyb které byly připomenuty a byly pro nás ponaučením pro příště.

 

Veba Olivětín

25.6.2012 Broumov ul. Soukenická

Ve 14.20 hod. se nám rozezvonily telefony, aby nám sdělily, že se máme dostavit na požár městské ubytovny v Soukenické ulici. Když jsme vyjeli, byli jsme KOPISem vyzváni, abychom se vrátili zpět na základnu. Jednalo se o požár potravin na sporáku. Na místo vyjeli z PS Broumov, JSDHP Veba Olivětín a JSDH Broumov (záloha na základně).

30.7.2012 Broumov - Československé armády

Ve 14.10. hodin jsme byli pomocí telefonů svoláni k výjezdu na požár kůlny o rozloze 8x5m. nacházející se v blízkosti rodinného domu. Při příjezdu na místo požáru bohužel již oheň přeskočil na dům a zachvátil podkroví. Velitelem jsme byli vyzváni abychom se ustrojili do dýchací techniky a pomocí proudu "C" jsme likvidovali požár v podkroví domu. Po lokalizaci jsme pomáhali s dohašováním kůlny. Zhruba v 15.40hod. jsme se vrátili zpět na základnu.

Broumov

Broumov-Soukenická 142

16.8.2012. jsme přijali zprávu o valícím se kouři z okna v městské ubytovně. Při příjezdu jsme zjistili, že požár je lokalizován a jednalo se o požár v kuchyni, kde majitel nechal zapnutou plotnu a odešel z bytu.

Broumov ul. Komenského

17.12.2012 v 1.22 hodin jsme byli vysláni k požáru osobního automobilu a vily. Při příjezdu byl již požár lokalizován a naštěstí se na dům nerozšířil. Přítomni s námi byly jednotky PS Broumov a JSDH Broumov. Na místě byla přítomna policie i lékař.

Komenského ulice