2018

fotografie z událostí tohoto roku naleznete ve fotogalerii v albu Zásahy 2018

Křinice 1

Dne 26.5.2018 v 17:52 hod. jsme byli vysláni k požáru do Křinic, kde vycházel kouř ze střechy budovy, která slouží jako škola v přírodě. Po příjezdu na místo události jsme pomohli s natažením vysokotlaku, odvětráním půdních prostor a vyhledáváním skrytých ohnisek požáru. Pravděpodobnou příčinou bylo zahoření sazí v kouřovodu.

Klášterní 2

Tentýž den 26.5.2018 v 21:16 hod. se nám rozezvonily telefony a to z důvodu signalizace požáru EPS v klášteře. První jednotkou bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach(připálené jídlo) a tak jsme byli odvoláni.

Broumovské stěny 3

Dne 16.6.2018 ve 20:38 hod. jsme byli vysláni na lesní požár do Božanova, kde byll vidět kouř a plameny kousek od vyhlídky na Koruně.

Po příjezdu na Pánův kříž jsme museli absolvovat ještě zhruba 3 km na místo pěšky s barely s vodou na zádech.

Dohašování 4

V 7:30 hodin dne 17.6.2018 jsme si ještě jednou zopakovali cestu na Božanovskou vyhlídku, abychom dohasili požár z předešlé noci, který se do rána přemístil o kousek vedle

EPS ul. Klášterní 3x 5,6,7

V podvečer dne 23.7.2018 v 18:47 jsme byli svoláni na signalizaci požáru v klášteře. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

To samé se opakovalo dne 27.7.2018 v 13:43 a také 29.7.2018 v 13:40

Požár lisu na poli směr Pasa 8

Dne 30.7.2018 v 17:03 jsme byli vysláni k požáru lisu na slámu, ke kterému došlo na poli směrem na Pasa. Po příjezdu na místo došlo k lokalizaci a my jsme doplnili vodu do cisterny PS Broumov.

Lesní požár Božanov 9

Dne 3.8.2018 ve 12:10 jsme vyjeli na požár lesa do Božanova, který vypukl v těsné blízkosti státní hranice. Po příjezdu na místo události jsme pomohli natahovat útočná vedení a pomáhali s hašením. Druhá část jednotky, která dorazila v DA, zhotovila čerpací stanoviště na doplňování vody do cisteren.
 

Heřmánkovice 10

8.8.2018 v 16:13 jsme vyjeli k požáru trávy do Heřmánkovic nedaleko ustájených koní. Při výjezdu jsme byli odvoláni, jelikož byl požár uhašen před příjezdem první jednotky.

Božanov 11

Ve 3:03 hod. dne 11.8.2018 byl vyhlášen požární poplach z důvodu požáru uskladněného sena v Božanově. Po příjezdu na místo  jsme osvětlili místo události a byli nápomocni dodat vodu na požářiště. Fotogafie najdete ve fotogalerii.

Plnění letadla Martínkovice 12

16.8.2018  v 18:23 hod. jsme vyjeli do Martínkovic na letiště plnit letadlo, které pomáhalo s hašením lesního požáru v katastru obce Bělý.

Bytový požár v Broumově na Malém náměstí 13

V neděli 19.8.2018 v 10:42 hod. jsme byli svoláni k požáru bytu v Broumově na Malém náměstí. Při příjezdu na místo události jsme pomohli s průzkumem a odvětráním půdních prostor domu. Práce v DT. Poté jsme pomohli s rozebíráním mezistropu, abychom odhalili skrytá ohniska požáru.

Ruprechtice, požár hrabanky 14

Dne 22.8.2018 v 11:22 hod. jsme vyjeli k požáru lesní hrabanky o rozloze zhruba 20x20m. do obce Ruprechtice.

EPS ul. Klášterní 15

V podvečer dne 24.8.2018 v 16:44 hod., jsme byli svoláni na signalizaci požáru v klášteře. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Pivovar Broumov 16

Dopoledne dne 26.8.2018 jsme byli povoláni k požáru v broumovském pivovaru, kde došlo k požáru na kompresoru.

EPS , Klášterní 17

Odpoledne dne 10.9.2018 jsme byli v Klášterní ulici, kde signalizace EPS hlásila požár v objektu. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Alšova, Broumov - Olivětín 18

Ve sváteční den 28.9.2018 jsme byli posláni k požáru tůjí a přilehlé budovy do ulice Alšova v Olivětíně. Při výjezdu na místo události jsme byli odvoláni zpět na základnu z důvodu likvidace požáru první jednotkou.

Hvězdecká, Broumov a komunikace č. 303 19

Dne 30.10.2018  v 10:54 jsme byli vysláni do ulice Hvězdecká na pomoc při spadlém el. vedením a poškozeném sloupu. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že toto je v plné kompetenci ČEZu.

Poté jsme byli přesměrováni na komunikaci č.303, kde kousek za benzínovou čerpací stanicí spadl strom na vozovku. Zde jsme byli připraveni pomoci s jeho odstraněním.

Hejtmánkovice, jízdárna 20

Ve 3:38 dne 21.11.2018 jsme byli vysláni na požár jízdárny do Hejtmánkovic. Po příjezdu na místo události naše jednotka pomáhala s vyklízením prostor požáru v D.T. . Také jsme doplňovali vodu a pomohli s rozebíráním střešní konstrukce.

Záchrana osob - prověřovací cvičení 21

Ve čtvrtek 6.12.2018 jsme byli posláni k záchraně osoby, která se propadla na ledě místního rybníka. Po příjezdu jsme byli informováni o tom, že se jedná o prověřovací cvičení. Hasiči ze stanice Broumov jsme byli seznámeni s praktikami, které se používají při podobných akcích. Prakticky jsme si vyzkoušely záchranu pomocí vyhazovacích pytlíků, pomocí požární hadice, lana a nastavovacího žebříku.

Křinice - požár 22

Předposlední den v roce 2018, tedy 30.12.2018 jsme spěchali do Křinic, kde došlo k požáru v domě od komína. Naše jednotka pomohla při rozebíráním stropu a dohašovacími pracemi.