2013

5.3.2013. Broumov Havlíčkova ulice

V 16.20. se nám tento rok poprvé rozezněly telefony s alarmujícím tónem a zprávou, která nás vyslala k požáru rodinného domu v Havlíčkově ulici.

Jednalo se o požár koupelny. Naštěstí se požár včasným zásahem nerozšířil do dalších prostor domu. Naše jednotka byla pověřena velitelem zásahu průzkumem půdních prostor a odvětráním.

U této události spolupracovaly jednotky z PS Broumov, JSDH Broumov a JSDHP Veba.

 

Havlíčkova ulice

9.6.2013 Broumov Velká Ves ul. Horská

V 9.12 hod. jsme byli vyrozuměni o požáru v Horské ulici, kde se jednalo o požár hromady roští v blízkosti chaty a el. stožáru vysokého napětí. Po vyjetí ze základny jsme byli odvoláni zpět. Jenom pro úplnost informace dodávám, že se jednalo o první ostrý výjezd naší nové cisterny, i když to skončilo předčasným odvoláním.

 

9.6.2013. Broumov, Soukenická ulice, Svinský potok.

Ve 20.32 hod. jsme byli povoláni k odstranění překážek ze svinského potoka, který začal zaplavovat vozovku pod železničním mostem a hrozilo, že by voda zaplavila sklepy v nedalekém domě. Poté jsme zkontrolovali vodu protékající závodem a odčerpali a vyčistili ucpaný kanál . Spolupráce s SDH Broumov a PS Broumov, kteří se vraceli z předcházející události.

22.6.2013 Křinice Krymz

O půl druhé ráno se nám rozezvučily telefony se zprávou, aby jsme vyjeli k požáru budovy v Křinicích, požár hospody. Poté jsme byli vyrozuměni, že se jedná o bývalou hospodu Krymz, ve které jsme již zasahovali. Tentokrát se jednalo o půdní prostory a střechu budovy. Na hašení požáru se sjely jednotky PS Broumov, JSDH Broumov, JSDHP VEBA a.s., JSDH Křinice, JSDH Meziměstí a PS Náchod. Na místě události byla přítomna Policie ČR a ZZS Broumov. Naše úloha při zdolávání požáru byla dodávka vody plovoucím čerpadlem a dálkovou dopravou vody pomocí CAS.

28.7.2013. Hynčice

 Byla v 11.35 hod. povolána jednotka k likvidaci požáru lesa v katastru obce Hynčice v okolí Širokého vrchu. Byla zde zřízena kyvadlová doprava vody. Naše jednotka měla na starost jeden proud c a obsluhu plovoucího čerpadla. Z důvodu panujícího vedra povolil velitel zásahu pracovat v lehčím oblečení. K požáru byly povolány PS Broumov a jednotky SDH z Meziměstí, Broumova, Hynčic, Teplic nad Metují a Veby a.s. Broumov.

Hynčice les (foto PS Broumov)

2.11.2013 Broumov, Jiráskova ulice

V sobotu zhruba v 11.15.hod. nás mobilní telefony svolaly do hasičárny, abychom jsme vyjeli k požáru nízké budovy s uskladněným traktorem. Po vyjetí ze základny jsme byli následně odvoláni a tak jsme cisternu otočili směrem zpět na základnu u garáží broumovských hasičů, kteří byli též z této události odvoláni.