2014

Broumov - Benešov

Dne 10.3.2014 těsně po půl dvanácté hodině jsme byli vysláni k požáru louky o rozloze cca. 1ha. Na místo události byly vyslány mimo naši jednotku také PS Broumov a JSDH Broumov.

Požár louky

Broumov - K Ráji

Dne 21.3.2014 před dvacátou hodinou jsme byli povoláni k požáru porostu v Broumově. Po příjezdu na základnu a vyjetí z garáží jsme byli odvoláni. PS Broumov bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Kromě naší jednotky měli vyjet i JSDH Broumov.

Broumov - Na Příkopech

V pátek 6.6.2014 jsme měli vyjet k nahlášenému požáru budovy v ulici Na Příkopech. Jednalo se o planý poplach.

Meziměstí - Alpská víska

V úterý 10.6.2014 ve 12.38 hod. byl nahlášen požár trávy v Meziměstí na místě zvaném Alpská víska. Zde na louce díky větru a vodičů vysokého napětí chytla posekaná tráva. Jelikož se jednalo o louku vedle lesa, byly povolány jednotky z Veby a.s, Broumova, Meziměstí,  Jetřichova a Teplic nad Metují.

Broumov - Alšova ulice

V sobotu 21.6.2014 ve 14:28 jsme byli KOPISem vysláni k hašení požáru bytového domu v Alšově ulici. V době příjezdu na místo události byly vidět šlehat plameny vysoko z oken jednoho z bytů. Poté jsme byli zaúkolováni velitelem zásahu. Po nasazení dýchací techniky jsme se vydali do útrob budovy, abychom zajistili odvětrání chodby. Poté jsme se jali vyvádět osoby, které byly uvězněny ve svých bytech. Po splnění těchto úkonů jsme vyčkali na další pokyny velitele zásahu.

Jelikož se jednalo o celkem velký požár, byly na místě události, kromě nás, přítomny jednotky z Broumova, Meziměstí, Police nad Metují a Náchoda. Také zde byla přítomna PČR a ZSS.

Alšova ulice

Tyršova ulice, Broumov

Dne 3.7.2014 jsme byli povoláni k požáru do Tyršovy ulice v Broumově, kde hořela garáž. Před výjezdem jsme byli odvoláni, abychom zůstali jako záloha na základně.

 

Tyršova ulice, Broumov

Dne 24.6.2014 jsme opět vyrazili směr Tyršova ulice, abychom opět zůstali na základně jako záloha.

Tyršova ulice, Broumov

12.8.2014. Do třetice opět Tyršova ulice jako záloha na základně. Už to začíná být nuda.

Ruprechtice

8.9.2014 ve třináct hodin se naší jednotce rozezvonily mobilní telefony, abychom jeli na horní konec Ruprechtic k požáru stohu. Na místo události byly povolány hasiči z PS Broumov, JSDHP Veba a.s. , JSDH Broumov, JSDH Meziměstí a PS Náchod. Z každé strany stohu byly vytvořeny tři útočné proudy. Nakonec se musel celý stoh rozebrat pomocí nakladče, jelikož se ukázalo, že se oheň dostal do vně stohu.

Hejtmánkovice, ul. Pod strání

1.10.2014 v 10.26 hod. jsme byli vysláni do ulice Pod strání v Hejtmánkovicích, kde byl nahlášen kouř ze střechy domu. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.

BROUMOV - DĚLNICKÉ DOMY

  Dne 14.11.2014 v 15.30 hod. jsme byli vysláni k požáru v kuchyni obyvatele Pečovatelského domu v Broumově - Poříčí, ul. Dělnické domy vyjeli hasiči Stanice Broumov, JSDH Broumov, JSDH VEBA Broumov a.s. a JSDH Meziměstí. Nasazen vysokotlak do 2 NP k uhašení požáru, provedena evakuace všech obyvatel, záchrana osoby pomocí AZ, odvětrávání objektu, útočné proudy do 1 NP a 3 NP (ochrana proti případnému rožšíření požáru mimo byt). Výjezd RZA-L2R, CAS 20 S2T, AZ 30, CAS 20 Ternno, CAS 20 Scania, CAS 24 Tatra, 2 x DA 8. JEDNALO SE O TAKTICKÉ CVIČENÍ JEDNOTEK PO. Na závěr provedeno zhodnocení, celková prohlídka objektu se zaměřním na specifiku tohoto zařízení. (zdroj hasiči Broumov)

Broumov ul. Dělnické domy

Meziměstí - Starostín

Dne 29.12.2014 v 10:44 hod. jsme byli vysláni na požár v restauraci Primátorka ve Starostíně, kde došlo k zahoření baru od hořící svíčky. Než jsme stačili opustit základnu byli jsme rádiem vyrozuměni o lokalizaci i likvidaci požáru. A tak jsme byli ponecháni jako záloha na základně. Dále zasahovali JSDH Meziměstí, PS Broumov a JSDH Broumov.