2017

Martínkovice

Dne 19.4.2017 jsme letos poprvé vyjeli k mimořádné události a to k požáru kůlny a dodávky. Požárem byl také zasažen i přilehlý dům. Naše jednotka zajišťovala dohašování a kontrolu kůlny před případným rozhořením.


Broumov, ul. Soukenická

Dne 28.4.2017 se okolo půl páté odpoledne ozvaly naše telefony se zprávou, která nás poslala k požáru domu v Soukenické ulici. Při příjezdu na místo události jsme byli vyzváni, abychom si připravili dýchací techniku pro případnou pomoc broumovským hasičům. Také jsme pomáhali s řízením dopravy na místě zásahu.

Místní záplava

Po odpoledním prudkém dešti 14.5.2017 jsme byli vyzváni KOPISem, abychom se dostavili k pročištění vodní propusti pod pivovarem v Olivětíně. Po opadntí vody jsme provedli čištění komunikace a parkoviště u Veby.

 

 

Meziměstí

Dne 29.6.2017 po půl deváté večer jsme byli povoláni do Meziměstí, kde měl vypuknout požár v místní škole. Nacházelo se v ní zhruba 220 osob, které bylo potřeba evakuovat na bezpečné místo. Po vyjetí na místo události jsme byli seznámeni se skutečností, že se jedná o taktické cvičení. Naše jednotka byla vyslána v dýchacích přístrojích k likvidaci požáru pomocí vysokotlaku a odvětrání zakouřených prostor. Po skončení proběhlo vyhodnocení na místní stanici.

EPS ul. Klášterní

V poledních hodinách dne 19.8.2017 nám byl vyhlášen poplach, který spustilo EPS v klášteře. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené kouřové efekty. Proto byly ostatní jednotky vráceny zpět.

Kostel sv. Vojtěcha v klášteře

O půl jedenácté v noci 19.8.2017 jsme byli posláni opět do ulice Klášterní, kde tentokrát došlo k zahoření světla a elektroinstalace u sochy sv. Petra v kláterním kostele. Oheň byl uhašen před příjezdem první jednotky pracovníky kláštera. Naše jednotka byla odvolána zpět na základnu.

Soukenická, Broumov

Dne 31.8.2017 jsme v 18:30 byli vysláni k vycházejícímu kouři z okna v Soukenické ulici v Broumově. Po prvotních problémech s lokalizací místa události(špatně zadaná adresa), byla naše jednotka připravena v dýchací technice pomoci kolegům z PS Broumov. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o spálené jídlo na plotně a bez dozoru majitele. Také jsme pomohli s řízením dopravy.

Školní ulice, Meziměstí

4.9.2017 po jedné hodině odpolední,  jsme byli posláni k požáru do ulice Školní v Meziměstí a to k požáru mezistropu ve skladu dílů. Byli jsme zde k rukám zasahujících jednotek, kteří zde zasahovali již přes hodinu. Byla zde použita tzv. Cobra , která slouží k řezání vodním paprskem.

Fota jsou ve fotogalerii.

Martínkovice

V podvečer dne 12.9.2017 jsme byli vysláni k požáru budovy fary vedle martínkovického kostela. Při odjezdu na místo jsme dostali inormaci, že se jedná o požár ve třetí fázi. Na místě zásahu jsme pomáhali s rozebíráním střešní krytiny a dohašováním stření konstrukce. Foto poskytl pan Ročeň.

Broumov, ulice Nádražní

Nedělní odpoledne 1.10.2017 jsme byli vysláni k požáru v ulici Nádražní, kde mělo dojít k požáru ve skladišti. Při cestě na místo události jsme byli odvoláni, stejně jako ostatní dobrovolné jednotky.

Větrná smršť

V raních nedělních hodinách dne 29.10.2017 jsme byli vysláni na pomoc nebezpečného stavu, kdy byla stržena střecha z garáže v Meziměstí po řádění vichřice, která se postarala o zvýšenou aktivitu hasičů v celé ČR.

Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že už je událost vyřízena. Při cestě nazpátek jsme byli posláni do katastru obce Benešov, kde jsme odstranili spadlý strom přes silnici. Po jeho odstranění jsme se vrátili zpět na základnu. Zhruba po pěti minutách jsme byli vysláni do Broumova, kde se vlivem silného větru uvolnil komín a ohrožoval chodce a automobily na vozovce. Po příjezdu na místo události byla část jednotky byla poslána velitelem zásahu k Masarykově škole, kde byla nahlášena další událost. Po průzkumu jsme doporučili uzavřít ulici Mládežnická, aby nedošlo k ohrožení chodců a automobilů z důvodu uvolněných střešních tašek, které hrozily pádem díky stále silnému větru.

Poté jsme byli posláni opět do Benešova, kde hrozil pád stromu na elektrické vedení a silnici. Tato událost byla řešena s PS Broumov, kdy po konzultaci byl strom pomocí navijáku na CAS a pily odstraněn a rozřezán. Také jsme zde po dobu celé události odkláněli dopravu.

Po příjezdu na základnu jsme také zkontrolovali objekt závodu, kdy jsme zjistili, že je nakloněné lešení, které jsme poté zajistili proti pádu.

Klášterní 1

V jednu hodinu po půlnoci dne 6.11.2017 se nám rozezněly telefony s výzvou, abychom se vydali k mimořádné události v ulici Klášterní, kde zahlásila dvě čidla kouř. Po příjezdu první jednotky  bylo zjištěno, že se jedná o připálené jídlo na plotně. Proto jsme byli posláni zpět na základnu.

Božanov

Dne 12.12.2017 nám byl ve 14:43 vyhlášen výjezd do obce Božanov, kde podle informací KOPISu hoří komín pod střechou. Během cesty na místo události jsme byli obeznámeni velitelem zásahu, že se jedná o požár sazí v komíně a tak jsme po příjezdu  počkali na informace od velitele a po chvíli jsme se vydali zpět na základnu.

Na Výsluní, Broumov

13.12.2017 jsme byli vysláni k požáru po výbuchu kotle v Broumově, Velké Vsi. Při odjezdu na místo události jsme se po zjištění, že se požár nepotvrdil, vrátili zpět na základnu.

Meziměstí

V druhé hodině po půlnoci dne 15.12.2017 nás probudil svolávací systém, kde jsme se dozvěděli, že se máme odebrat do Meziměstí ul. 5 května, kde došlo k zahoření ve 4NP panelového domu od hořící svíčky. P ři cestě na místo události jsme byli KOPISem odvoláni zpět na základnu a požádáni, abychom tam zůstali jako záloha.

Klášter

20.12.2017 spustilo EPS alarm, který nás vyslal v 10 hod. do Broumova a to do kláštera. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o poruchu čidla EPS.