2011

V tomto roce nám byly přiděleny nové prostory na novou klubovnu. Jedná se o místnosti, které v dřívější době sloužily pro závodního lékaře.

Prostory jsou již vymalovány, uklizeny a připraveny na běžnou činnost.

První místnost(bývalá čekárna) bude sloužit jako šatna. V druhé místnosti jsou umístěny stoly a židle a bude sloužit jako klubovna, popřípadě múže být použita na školení a to nejen naší jednotky či sboru, ale po dohodě může sloužit pro školení rúzných pracovních čet. pro potřebu firmy. Třetí místnost slouží jako kancelář velitele a starosty našeho sboru. Ve čtvrté(poslední) místnosti je malá kuchyňka a tzv. SÍŇ SLÁVY, kde jsou vystaveny poháry, řády a diplomy, kterými se můžeme pochlubit.

Myslím si, že tyto prostory propůjčené firmou, budou důstojným místem na různé akce a setkání spojená s činností našeho sboru a jednotky.

 

Z další činnosti můžeme připomenout vymýšlení a realizaci regálu na hasičské hadice v automobilové stříkačce, která vloni prodělala částečnou rekonstrukci(výměna vodní nádrže). Mimo to se ještě vymýšlela a vyráběla další uchycení na různé vybavení v cisterně.

 

 

14.5.2011 proběhla oslava narozenin některých z našich členů a to Miroslava Goly, který letos oslavuje kulatých 50 roků. Dále šlo o Vráťu Suka, který letos oslaví 55 let. Bohužel ze zdravotních důvodů se nemohl účastnit celých oslav a tak mu alespoň přejeme brzké uzdravení. Dále s námi oslavil své kulaté 30-tiny Míra Štejnar.

Všem oslavencům přejeme Vše nejlepší a mnoho dalších spokojených let mimo jiné i v našem sboru.

Slavnostní odpoledne proběhlo v pěkném přátelském duchu spojené s opékáním prasátka, kdo chtěl ten si zahrál stolní tenis, byla k dispozici harmonika, které se ujal jako vždy Jirka Vévoda (ten oslavil své 51 narozeniny).


Dne 28.5.2011 jsme se sešli s našimi přáteli ze spřáteleného sdružení z Adršpachu. Jednalo se o deváté setkání, které se letos konalo v Adršpachu. Byl pro nás připraven velmi bohatý program plný zajímavých akcí, soutěží a dobrého občerstvení.

Po uvítání jsme se přesunuli do skalního města, kde jsme absolvovali cestu na lanové dráze. Řekl bych, že pro všechny to byl velmi zajímavý zážitek plný adrenalinu. Musím podotknout, že nikdo ze zúčastněných to nevzdal, i když to chvílemi bylo velmi náročné.

Poté si někteří vyzkoušeli vylézt ve dvojici po pohyblivých kládách což bylo také velmi fyzicky náročné. Další tzv. atrakcí byla horolezecká stěna, která dovršila naši účast v lanovém centru.

Následovala prohlídka skalním městem za doprovodu mladé průvodkyně se zajímavým výkladem, doplňovaným našimi připomínkami a hláškami, které nás velice pobavili.(že pane Braha?)

Po prohlídce následoval návrat do hasičárny, kde jsme doplnili svá těla potřebnými kaloriemi z guláše, chleba a piva. Po občerstvení následovaly další soutěže, které si na nás kamarádi vymysleli.

Jako první soutěžní úkol byla jízda zručnosti s malotraktorem. Po projetí slalomové dráhy museli řidiči zacouvat do vytýčeného místa. Zajímavá byla jedna z jízd borců z Adršpachu, kde bylo k vidění, že traktor umí jezdit i po jednom kole. Tuto disciplínu jsme sice nevyhráli, ale i tak velmi pobavila.

Jako druhá soutěž následoval požární útok spestřený minigolfovou hrou. První útok se musel opakovat, jelikož tak nějak došel benzín, což všechny velice pobavilo. Opakovaný útok už proběhl bez problémů. Pak nastoupilo naše družstvo, které mělo také dva pokusy. Při prvním se nám tak nějak nešlo trefit při minigolfu do jamky. Druhý pokus už vyšel a dokonce jsme vyhráli.

Následovala soutěž ve střelbě na terč ze vzuchové pušky. Snad to bylo zapříčiněno větrem, zimou nebo snad trochou alkoholu v soutěžících, ale moc dobré výsledky na terč nedopadaly. Většina střílejících, snad z toho že chtějí trvalý mír na planetě, se terče ani nedotkla.

Jako čtvrtá soutěž bylo vyhlášení překulování kola z nákladního automobilu na čas. Z každého družstva byli vybráni čtyři siláci, aby převalili zmiňované kolo desetkrát. V této soutěži došlo k menšímu zranění, při kterém byl spíše převrácen soutěžící než kolo. Naštěstí vše dobře dopadlo a kolo i soutěžící skončili šťastně v cíli.

Jako poslední soutěž bylo vyhlášení v přetahování lanem. Měla to být odveta za loňský rok, kdy jsme tuto soutěž vyhráli my. K lanu se postavilo na každou stranu po osmi borcích. Po odstartování došlo k bratrovražednému klání, při kterém jsme ze začátku měli lehce navrch, potom následovala chvíle pro domácí borce, při které nás začali přetahovat zpět. Ale my jsme to nevzdali a z posledních sil jsme zabrali a přetlačili jsme je na svou stranu.

Po všech soutěžích proběhlo vyhlašování výsledků, kde jsme byli prohlášeni za celkové vítěze celodeního klání. Poté následovala volná zábava a v nočních hodinách v mírně upraveném stavu odjezd domů k naším drahým polovicím.

Nakonec snad jenom poděkování za dodře připravenou akci adršpašským kamarádům a přání užít si jubilejní setkání příští rok u nás stejně tak jako to letošní.

ŠKOLENÍ

Dne 11.6.2011 proběhlo okrskové školení, které proběhlo v sále Otovické restaurace, konané před soutěží.

Na tomto školení velitel okrsku Broumov Luboš Šubrt proškolil zúčastněné s plošným pokrytím sil a prostředků jednotek požární ochrany. Dalším tématem školení byla dálková doprava vody na požářiště.

Školení bylo doprovázeno i výkladem pana Ročně čerpaným z jeho mnohaletých zkušeností.

 

 

Návštěva školky

Dne 16.6.2011 jsme v podvečer navštívili předškoláky v mateřské škole v Příčné ulici, kteří měli rozlučkový večer se školkou. Pro děti jsme si připravili zhruba hodinu a půl trvající program, v kterém jsme je seznámili s naším vybavením, ústrojí a vozovým parkem. Došlo i k praktickým ukázkám, jako bylo stříkání vysokotlakým proudem a proběhla i ukázka nástřiku z automobilové lafety. Děti měli radost z toho, že si mohly vyzkoušet stříkání vody ze dvou proudů C, kdy jsme je oblékli do zásahového oblečení a na hlavu dali přilbu. Pak si připadaly jako opravdoví hasiči při hašení ohně. Další velkou atrakcí pro děti bylo, že si mohly prolézt cisternu a na chvíli se vžít do pocitů řidiče hasičského auta. Nakonec jsme obdarovali děcka pár sladkostmi, které jsme pro ně měli připravené. Myslím si, že se večer pro děti vydařil a úsměvy na jejich tvářích nás v tom přesvědčily.

Cvičení

Dne 9.9. 2011 se konalo v areálu našeho závodu společné cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje a jednotek požární ochrany Dolnoslezského vojvodství .

Námětem tohoto cvičení byla stoletá voda na řece Stěnavě a následné zaplavení závodu v Olivětíně.

Nejprve bylo nahlášeno na operační středisko, že zvedající se voda zapříčinila poškození elektroinstalace a následnému požáru v kotelně závodu. Povolané jednotky se musely nejprve dostat k zaměstnancům, kteří se před šířícím požárem schovali na střeše. Jedna jednotka se dostala na střechu hořící budovou. Druhá jednotka pomocí automobilového žebříku s plošinou. Pomocí této plošiny byli sváženi zaměstnanci zpátky na rodnou zem. Jako první byl svezen na plošině zraněný zaměstnanec, který byl přikurtován k plošině na speciálních nosítkách a předán přivolané záchranné službě. Mezitím na místo zásahu přivolal operační důstojník další posily, aby zajistily dálkovou dopravu vody na požářiště.

Poté bylo zjištěno, že jsou na místním rybníku uvězněny tři osoby a jelikož nebylo možné použít dostupnou techniku byl povolán na pomoc policejní vrtulník, který disponuje potřebnou výbavou, díky níž byly všechny tři osoby zachráněny a převezeny na bezpečné místo a dány do péče zdravotníků.

Dále bylo potřeba dostat uvízlé osoby do bezpečí a proto byly operativně povolány další jednotky se člunem, aby  členové jednotek převáželi na člunu uvízlé osoby na břeh a v případě potřeby je předali do rukou zdravotníků a psycholožky.

Jelikož hrozilo zaplavení továrny druhou povodňovou vlnou, byla vytvořena bariéra pomocí protipovodňových vaků a uměle vytvořená hráz pomocí plechových zábran dalšími jednotkami, které operační středisko povolalo na zvládnutí této hrozby. Dále byla dalšími jednotkami vyráběna hráz na místním rybníku pomocí pytlů s pískem, které hasiči na místě plnily.

A aby toho nebylo málo, bylo nahlášeno, že do Stěnavy spadl osobní automobil se třemi pasažéry, kteří se dostali na střechu auta a jelikož  byla řeka rozvodněná, nemohli se dostat na břeh. Na tuto záchrannou akci byl povolán automobilový žebřík s plošinou na vyproštění osob a jeřáb na vytažení osobního automobilu z řeky. Při záchraně bylo zjištěno, že jeden z pasažérů je zraněn a zbylí dva jsou podchlazení, proto byla povolána i lékařská pomoc.

Nakonec bylo vyhlášeno pátrání po zmizelé, zřejmě utonulé osobě. Proto na místě zasahovali potápěči HZS, kteří zhruba po dvacetiminutovém hledání ve velmi kalné vodě hledanou osobu našli. Utonulou osobu potápěči předali hasičům na člunu, kteří ji dopravili na břeh.

Touto událostí celé cvičení skončilo a proběhl nástup, při kterém dostali slovo hejtman Královehradeckého kraje a vrcholní představitelé hasičů kraje Královehradeckého a vojvodství Dolnoslezského.

Tohoto cvičení se účastnilo přez 200 hasičů jak profesionálních tak dobrovolných.

Co říci závěrem? Snad jenom to, že to pro nás byla zajímavá zkušenost, i když jsme byli "pouze" figuranti (i když jak říká klasik není malých rolí). 
 

130. LET SDH ADRŠPACH

Dne 17.9.2011 jsme byli pozváni na oslavy stotřicátého výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Adršpachu. Jak jistě víte s tímto sborem jsme v užším kontaktu tak jsme toto pozvání nemohli a hlavně ani odmítnout. V deset hodin začala plenární schůze, na které byli nejprve přivítáni hosté a poté byla přečtena zpráva k tomuto výročí. Tato několikaminutová zpráva začala povídáním o založení sboru z roku 1881, o některých zakládajících členech a o práci v této době. Dále jsme se dozvěděli o práci sboru do doby války, kdy byla činnost sboru přerušena. Následovala pasáž z doby poválečné, kdy na podzim roku 1945 byla práce sboru opět obnovena. Postupně jsme se dozvídali v jakém složení sbor fungoval a jakou práci vykonával, s jakými problémy se potýkal a v neposlední řadě s jakou technikou sbor pracoval. Také v této zprávě bylo řečeno několik slov o spolupráci s naším sborem což se velmi dobře poslouchalo. Tato zpráva byla ukončena pojednáním o dnešní době a přáním, aby sbor a jeho členové fungovali i v dalších letech.

Poté následovala diskuse, které se ujal pan Tomáš Dimtera. Jedná se o spisovatele a literárního kritika, který mimo jiné zasvětil svoje dílo Adršpachu. Jeho příspěvek byl velmi zajímavý a doplňovaný vtipnými glosami, které všechny přítomné pobavil. Dále se svým příspěvkem vystoupil pan Jan Adamec, za okresní sdružení pan Ivan Kraus a za obec paní starostka Dana Cahová vedoucí technických služeb paní Anna Balínová a nakonec místostarosta pan Michal Kozár. Za náš sbor vystoupil s poděkováním a přáním další spolupráce náš velitel Luboš Šubrt.

Po diskuzi následovalo oceňování místních hasičů za zásluhy a za různodobou činnost ve sboru.

Poté následoval oběd  a volná zábava, při které se čekalo na odpolední program. Ten začal slavnostním nástupem sboru a příjezdem nového dopravního automobilu Iveco, který byl zakoupen obcí. Poté následovalo vysvěcení nového praporu, který je další chloubou sboru. Také broumovský farář pokropil svěcenou vodou oba automobily a popřál jim hodně šťastných kilometrů. Po rozchodu byl proveden požární útok provedený mladými hasičkami, které jsou organizovány místním sborem. Další akcí byla ukázka historické techniky i s dobovou výstrojí, kdy na uhašení požáru vyjela ruční hasičská stříkačka tažená koňmi.Také byly k vidění ukázky práce s dalšími jak ručními tak i motorovými stříkačkami, které zde byly vystaveny. Jednou ze zajímavých atrakcí byla ukázka rc modelů, které zaujaly nejenom přítomné děti, ale tak i dospěláky.

Po skončení odpoledního velice zajímavého a dobře připraveného programu následovala volná zábava při živé hudbě.

Na závěr můžeme popřát naším kamarádům z Adršpachu dalších minimálně 130. let plných spokojenosti, dobře sloužící techniky a hlavně zdraví všech členů sboru i jejich rodinným příslušníkům.

Námětové cvičení

Dne 1.10.2011 proběhlo v areálu našeho podniku námětové cvičení na téma žebříky. Kromě naší jednotky se účastnily také jednotky z Broumova, Křinic, Martínkovic, Hejtmánkovic, Božanov a  Otovic.

Po nástupu nás velitel okrsku seznámil s tématem a teorií z cvičebního řádu. Také zde proběhla ukázka kontroly žebříků zatížením, což je velmi důležité z pohledu bezpečnosti. Poté jsme po jednotlivých jednotkách plnili náplň tohoto cvičení, které se skládalo z požárního útoku na střechu budovy pomocí žebříků, útočného vedení složené z proudnice a dvou hadic C a přívodního vedení složené ze tří hadic B připojených na CAS.

Po skončení nácviku byl proveden nástup a zhodnocení, které provedl velitel Luboš Šubrt a přítomný člen ze sružení velitelů pan Paclík. Jejich slova poukázala na nedostatky, které se vyskytly při tomto cvičení a bylo zde poukázáno na to, že tato cvičení mají smysl, a že opakováním těchto cvičení se budou eliminovat chyby, které se mohou vyskytovat při zásazích.

Školení

Dne 5.10.2011 se členové výjezdové jednotky účastnili školení na místní hasičské stanici. Jednalo se o každoroční školení pro práci s dýchacími přístroji. Letošní školení bylo ovšem oproti jiným letům poněkud jiné a to proto, že jsme se kromě dýchacího přístroje SATURN také zabývali dýchacím přístrojem PLUTO, který by jsme měli získat do vybavení jednotky. Školením nás provedl pan Jiří Šrejber.

Polygon

Dne 19.10.2011 jsme navštívili polygon ve Velkém Poříčí, kde na nás čekalo prolézání překážek a různých zákoutí za úplné tmy s dýchacími přístroji na zádech. To by ovšem nebylo nic nového, jelikož tento výcvik provádíme každým rokem. Letos byl polygon poněkud předělán a k překonání celého úseku jsme potřebovali poněkud více času. To jsme zjistili tak, že nám na konci všem píšťalky pískaly jako o život. Ještě musím dodat, že se tohoto cvičení zúčastnil i náš nováček Matěj Kadlec.

Test

Dne 16.11.2011 si pro naše členy připravil velitel test . V testu na nás čekalo 21 otázek z různých okruhů hasičské problematiky.

I když se to mnohým z nás moc nelíbilo, tento test nám ukázal v jaké jsme kondici, alespoň co se teorie týká. A podle výsledků na tom špatně rozhodně nejsme i když tam nějaké malé rezervy jsou.

A co se mě osobně týká, myslím si, že tyto testy by se mohly čas od času opakovat, neboť jak se říká ""Opakování matka moudrosti".

Ale pozor pane veliteli! Čas od času! (tzn. co nejméně)

Dýchací přístroje PLUTO

Dne 30.11.2011 jsme se dočkali nových dýchacích přístrojů značky PLUTO. Jedná se přetlakové dýchací přístroje, které by měly nahradit námi používané podtlakové dýchací přístroje značky SATURN, které nyní používáme. Do našeho sdružení přibyly hned tři kusy tohoto vybavení. Proto jsme se vydali k místním profesionálním hasičům, aby nám provedli školení na tyto přetlakové přístroje, které jsou pro nás novinkou a pro ně dením chlebem. Pan Karel Bednář ml.(pro neznalé syn našeho člena Karla Bednáře st.) nás zasvětil do tohoto přístroje tzn. pojmenování jeho součástí, rozložení i složení  tohoto přístroje a nakone i praktickou ukázku použití.

D.P.PLUTO

Tato fotogalerie je prázdná.

Výroční členská schůze

10.12.2011 jsme se sešli v restauraci La Sahula v Otovicích na tradiční výroční členské schůzi.

Na schůzi se také dostavili majitelé firmy Veba pan ing. Jiří Myšák a pan ing. Roman Jirman. Dále přijali pozvání pan Jaroslav Ročeň, za hzs pan Hanzel a samozřejmě naši kamarádi z Adršpachu.

Schůzi zahájil velitel Luboš Šubrt jako již tradičně slavnostním přípitkem. Poté jsme uctili minutou ticha památku bratra Ladislava Doležala, který nás opustil letos v září.

Poté následovala výroční zpráva starosty Miroslava Goly. V této zprávě byla popsána činnost našeho sboru za uplynulý rok. Čtena byla ale bratrem Václavem Kleandrem, jelikož se starosta nemohl ze zdravotních důvodů schůze účastnit. Následně přečetl velitel svoji zprávu o připravovaných akcích na rok 2012. Nato byla přečtena zpráva revizní komise bratrem Radkem Ottem o stavu nám svěřeném majetku a o správě financí našeho sdružení. Pak došlo také na oceňování některých našich členů. Letos se jednalo o bratry Martina Krupičku, Karla Daška a  Josefa Ságnera za věrnost a bratra Miroslava Goly za příkladnou práci pro sbor.

Po skončení oceňování následovala diskuze, v které zazněly příspěvky od přítomných hostů pana Myšáka, Ročně, Hanzela a pana Nováka z Adršpachu. Jako poslední v diskuzi dostal slovo bratr Vratislav Suk, který nás pozval na bowling do Meziměstí, který se bude konat 27.12.

Po diskuzi následovala večeře a volná zábava spojená s tancem. O hudbu se postarala skupina Poslední Pokus.

Bowling

Dne 27.12.2011 jsme se někteří z nás vydali do nedalekého Meziměstí na "mistrovské klání" v disciplíně zvané bowling. To je vám takový zajímavý sport, kdy se snažíte zvláštní děravou koulí poshazovat na konci takové kratší běžecké trati s tvrdým povrchem cosi, co většině z nás připomínalo lahve od piva. Prý se tomu říká kuželky. A možná díky tomu příměru nám bylo líto shazovat tyto kuželky nedej bože je rozbít (to víte 3x10 to už jsou celkem slušné peníze). A k tomu nám velmi dobře posloužily takové speciální odtokové kanály odborníky nazývané žlábky. Bohužel i mezi námi se našli někteří bezcitní jedinci a rozbíjeli hezky seřazené kuželky hlava nehlava.

Jinak co říci nakonec? Snad jenom to, že klání dopadlo bez újmy na zdraví, což pokládáme za nejdůležitější a rozešli jsme se s příslibem shledání opět za rok na stejném místě.

Bowling

Tato fotogalerie je prázdná.