2018

Školení

Tento rok jsme absolvovali čtyři školení okrsku Broumov. První školení jsme měli 9.3.2018, druhé 23.3.2018. Poté jsme se sešli až dne 20.10.2018, kdy jsme též absolvovali taktické cvičení. Poslední školení jsme měli dne 2.11.2018 v Božanově, kde jsme také absolvovali školení 1 a 2.

Na těchto školeních jsme probrali témata vyplívajících z nařízení GŘ HZS .

10.4.2018

Tento den se sešli strojníci z okrsku Broumov, aby se zúčastnili "strojnického dne", který se konal na PS Broumov.

11.4.2018

Tento den se na PS Broumov sešli velitelé, kde pro ně byl připraven "velitelský den".

19.4.2018

Tento den byla připravena "cyklická odborná příprava velitelů" v Dědově. Zde byl pro velitele, kteří již absolvovali školení V 40, připraven bohatý program školení.

22.9.2018

V tento sobotní den jsme se sešli s kolegy z Adršpachu ke každoročnímu "přátelskému setkání s Adršpachem". Toto mělo pořadové číslo 16..

Na programu jsme měli výlet do nedalekého pohoří Hejšovina v Polsku. Zde jsme prošli místním okruhem s nádhernýmy výhledy do okolí. Poté následoval přesun na "Olivětínský kluzák", kde jsme se kromě občerstvení věnovali připraveným soutěžním kláním v přátelském duchu.

20.10.2018

Tento den bylo pro jednotky okrsku Broumov připraveno taktické cvičení. To proběhlo v Martínkovicích v opuštěném objektu bývalého kravína. Při tomto cvičení nás čekala práce s nastavovacími žebříky, vyzkoušeli jsme si dálkovou dopravu vody, záchranu zraněné osoby, práci v D.T.a nucené odvětrání objektu pomocí ventilátoru.

21.11.2018

V tuto středu jsme se sešli na PS Broumov, abychom se sešli na pravidelném ročním školení nositelů dýchací techniky. Zde jsme si připomněli teorii D.T, tzn. popis přístroje, laickou přípravu před použitím a jak se správně o D.T. starat.