2016

Školení, 1 část

Nedílnou a povinnou součástí přípravy hasičů je školení jednotek. Proto jsme se sešli dne 11.3.2016 v kulturním domě v Božanově, kde proběhla první část tohoto školení. Zde si velitelé měli za úkol připravit k proškolení tato témata:

1. Lesní požáry - druhy, způsoby hašení a plnění bambivaku

2. Nastupování vystupování z vozidla - jízda za ztížených meteorologických podmínek a bezpečná jízda s vozidlem s právem přednostní jízdy. Správné doplnění cisteren a jejich postavení u zásahu.

3. Obsluha přidělených spojových prostředků - rádiová síť u zásahu, radiové spojení na taktickém cvičení a signály.

4. První pomoc - poleptání louhem nebo kyselinou. Toto téma jsme nedokončili z časových důvodů a rozhodli se ho doškolit na příštím školení.

 

Školení, 2 část

K druhému školení jsme se opět sešli v božanovském kulturním domě dne 8.4.2016. Jak jsem psal v minulé části, čekalo nás doškolení první pomoci a to poleptání louhem nebo kyselinou. Další témata druhého školení byla tato:

1. Významné a složité objekty z hlediska zásahu  - kde si každý velitel jednotky připravil krátkou informaci ze své obce jako jsou provozovny se zvýšeným požárním nebezpečím, historické objekty, domovy pro seniory a provozovny s nebezpečnými látkami.

2. Organizace místa zásahu - toto bylo doplněno videem z požáru podzemních garáží v Praze.

3. Volba hasební látky a její správná aplikace.

Obě školení připravil velitel okrsku Luboš Šubrt za což mu díky. Poděkovat se také sluší všem přednášejícím a také místním ženám za pohoštění.

Oslava

Dne 9.4.2016 jsme se účastnili oslavy narozenin, které oslavoval náš dlouholetý člen Vráťa Suk. Tímto mu ještě jednou gratulujeme k dosažení první šedesátky a děkujeme jeho manželce za pěkné odpoledne plné dobré nálady a dobrého jídla a pití.

Základní kurz

Ve dnech 11. - 15.4.2016 se účastnil náš člen Aleš Martin základního kurzu hasiče ve Velkém Poříčí. Ten ukončil úspěšně zkouškou a nám nezbývá nic jiného než mu pogratulovat a ať zúročí nabyté vědomosti z kurzu v hasičské praxi.

Setkání s Adršpachem

V sobotu 17.9.2016 se konalo již čtrnácé setkání s naším družebním sborem z Adršpachu. Tento se konal na našem území a tak bylo na nás připravit celodení program. Jako dopolední program jsme vybrali návštěvu Osowky.  Jedná se o jeden z nejzajímavějších podzemních komplexů vybudovaných nacistickýcm Německem v rámci programu Riese neboli Obr. Vznikl v podzemních prostorách pod Sovími horami v dnešním Polsku, tehdy však šlo o oblasti, které patřily Německu. Velmi zajímavý byl jak výklad průvodce, který se v rámci možností snažil mluvit pomalu, abychom mu rozuměli, tak byla zajímavá expozice tanků a motorových vozidel za druhé světové války (obrázky podpořené texty). Část prohlídky komplexu byla obohacena o projížďku lodičkou a chůzí po prknech na vodě. Zpřístupněné prostory měí v dnešní době zhruba 1500 metrů.  Účel komplexu a samotné práce byly tajemstvím třetí říše. Podle některých hypotéz cílem mělo zde vzniknout tajné Hitlerovo sídlo. Další autoři historických publikaci tvrdí, že haly byly určeny pro výrobu tajných zbraní. Tato prohlídka byla velice zajímavá a zanechala na nás silný dojem, jelikož jsme odsud odcházeli s husí kůží a ne proto, že by nám byla zima.

Poté jsme se přesunuli do prostor kluziště v Olivětíně, kde byl připraven oběd. Bohužel pro všechny začalo pršet a tak jsme byli odsouzeni k sezení pod střechou, což narušilo odpolední plány a tím pádem dostal celý den trhliny, z kterých se musíme pro příště poučit a mít v záloze také tzv. "mokrý program". A tak nám na celé odpoledne zbyla střelba z plynové paintballové pušky a stolní tenis.

Tím se kamarádům dodatečně omlouváme a slibujeme, že se příště polepšíme.

Výlet

V brzkých raních hodinách soboty 8.10.2016 jsme vyrazili s kolegy z Adršpachu na dvoudení výlet do Valtic a Pasohlávek.

Jako první byla připravena návštěva "Valtického podzemí" , kde jsme si prohlédli komlex vinařských sklepů v celkové délce zhruba 900 metrů. V posledním sklípku jménem Diana jsme zůstali sedět, jelikož pro nás zde bylo připraveno občerstvení a košt pěti druhů vín s velmi zajímavým výkladem místního průvodce, který se o nás se svojí manželkou po celou dobu výborně postarali.

Poté jsme si mohli prohlédnout městečko i Valtický zámek a přesunuli jsme se do Pasohlávek, kde jsme byli ubytovaní v ubytovně Laguna, kterou známe z předešlé návštěvy tohoto kraje vína.

Ve večerním čase jsme se dostavili do sklípku " U Šťastných " kde pro nás bylo připraveno pohoštění, bílé i červené víno a hlavně cimbálová muzika, která se nám starala o příjemnou atmosféru až do půlnoci.

Druhý den nás čekala již cesta domů se zastávkou na oběd ve Svitavách a rozloučení s kamarády.

Taktické cvičení

Nejen zábavou je člověk živ, a tak jsme se setkali dne 15.10.2016 na letišti v Martínkovicích. Zde proběhlo taktické cvičení okrsku Broumov.

Zde jsme si nejprve připoměli a vyzkoušeli uzly a jejich použití při zásahu. Jako druhý úkol pro nás byla připravena simulace dopravní nehody dodávky s přívěsem, kde se nacházela jedna zraněná osoba a výskyt neznámé chemické látky. Na tomto zásahu se podílely všecny přítomné jednotky okrsku a to JSDH Broumov, JSDHP Veba Broumov a.s., JSDH Hejtmánkovice, JSDH Křinice, JSDH Martínkovice s technikou CAS 20 TATRA, DA 8, CAS 20 SCANIA, DA 8, DA 8, CAS 24, CAS 24.

Poté proběhlo vyhodnocení celé akce s připomínkami velitele okrsku, který měl celou tuto akci na svědomí. Nakonec ještě proběhlo společné focení a odjezd zpět na základny.

Školení okrsku

V páteční podvečer dne 11.11.2016 jsme se sešli na letošním čtvrtém školení okrsku Broumov. Zde jsme probrali zbylá témata zadaná odbornou radou velitelů. Jedno z nich byla dálková doprava vody na místo zásahu. Toto jsme probrali pomocí prezentace, jejíž součástí byl i test.

Nakonec jsme si prohlédli jedno video zasahujících hasičů v USA, kde jsme si prohlédli jak se to dělat určitě nemá. Vypadalo to vtipně, ale bylo to spíše k zamyšlení.

Poděkování patří veliteli okrsku(Šubrt Luboš), který tato školení připravoval.

Polygon

Ve dnech 9. a 16.11.2016 proběhlo praktické cvičení s dýchací technikou na protiplynovém polygonu ve Velkém Poříčí. Tímto jsme navázali na teoretickou přípravu, kterou jsme absolvovali na PS Broumov. Teoretickou přípravu si pro nás připravil Jarda Škoda.