2013

Test

23.1.2013 jsme se  v rámci středeční schůzky podrobili vědomostního testu, který se týkal hasičské tématiky. Tento test pro nás připravil velitel Luboš Šubrt a skládal se z dvaceti pěti otázek.

Výcvik v DT

6.2.2013 jsme v rámci výcviku nasadili dýchací přístroje na záda a vyrazili jsme přes celý dvůr s hadicemi B v rukou, vzhůru do nejvyšších pater úpravny, kde jsme provedli rozvinutí hadic do pater, s následným sbalením a návratem k vozidlu.

Také jsme se v klubovně věnovali školení, které se týkalo zákona o požární ochraně.

Kurz velitelů

13.2.-15.2.2013 se dva naši členové zúčastnili kurzu v ÚHS Bílé Poličany. Jednalo se o kurz velitelů V 24.

Tento třídenní kurz byl zakončen písemnou zkouškou, která obsahovala třicet otázek. Pro úplnost musím napsat, že test pro obaa zúčastněné dopadl dobře.

Velitelský den

10.42013 jsme se zúčastnili velitelského dne, který se konal na stanici v Broumově. Tématem bylo hašení fotovoltaických elektráren, zásah u dopravní nehody a zdravověda.

Školení

12.4.2013 jsme zavítali do nově upravených prostor kulturního domu v Božanově, abychom byli účastni prvního okrskového školení. Přítomni byli hasiči z Broumova, Veby a.s., Křinic, Hejtmánkovic, Martínkovic a samozřejmě Božanova.

Školení se týkalo hašení zařízení pod elektrickým napětím, hašení fotovoltaiky a praktická ukázka zdravovědy, kterou si pro nás připravila sestra Romana Neumannová. O zbytek témat se postaral velitel okrsku bratr Luboš Šubrt.

Základní kurz hasiče

15.-19.4 2013 probíhal základní kurz hasiče, který pořádala škola ve Velkém Poříčí. Tohoto kurzu se účastnili také tři naši členové. Marek Šťastný, Jan Pataki a Jan Seidlman.

Školení

26.4.2013 se v Martínkovicích konalo druhé okrskové školení. Na tomto školení jsme projednali tyto témata:

Seznámení s novelou typové činnosti složek IZS při společném zásahu - STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu.

Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží. 

Přívodní vedení savicemi. , Úkoly hasiče na místě zásahu.

Témata si rozdělili zástupci jednotlivých jednotek a ke každému tématu se rozproudila diskuze.

THT

7.5.2013 jsme se vydali vybavit naší novou cisternu do tht Polička. Předpokládané předávání by mělo proběhnout 4.6.2013

Návštěva tht Polička

Pyros

23.5.2013 jsme zavítali do Brna na mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb Pyros/Iset . Těšili jsme se tam nejen proto, že uvidíme zajímavou techniku z oboru, který nám přirostl tak říkajíc k srdcím, ale také proto, že uvidíme tu naši novou krasavici v plné své kráse.

Po celkem snadném zaparkování jsme byli mírně rozladěni cenou vstupenky a dalším, dalo by se říci šokem, co nás překvapilo, byl vstup na areál výstaviště, kde jsme museli projít vstupní prohlídkou jako na letišti. Přisoudili jsme to na vrub výstavě vojenské technologie a techniky.

Také jsme byli mírně překvapeni z celkem malého počtu firem, které zde vystavovaly. Jeden z největších stánků zde měla firma Wawraszek z Polska, která vyhrála soutěž na výrobu vozidel pro HZS ČR. Dalším velkým vystavovatelem byla firma THT, s.r.o. Polička, která nás zajímala nejvíce.

Na stánku THT,s.r.o. Polička byla totiž vystavena Scania již s výsostnými znaky našeho podniku a nápisem, že toto vozidlo je majetkem textilního podniku Veba a.s. Broumov. Dále zde měli vystaveny další čtyři nástavby na jiných podvozcích.

Jelikož jsme na sobě měli naše soutěžní dresy, bylo jasné ke komu patříme a byli jsme několikrát nuceni(samozřejmě s hrdostí) odpovídat na otázky týkajících se našich zaměstnavatelů versus naší jednotky. Souhrně by se dalo napsat, že jsme odpovídali " Veba se stará, Veba má." 

Zástupcem firmy Scania jsme byli srozuměni s informací, že v Královehradeckém kraji budeme zatím jediní, kteří budeme používat hasičské vozidlo na jejich podvozku. Zde byl také dohodnut (v příjemném a přátelském prostředí) další postup spolupráce s předáním a zaškolením vozidla, které bude jak jistě víte z těchto stránek 4.6. 2013.

Poté jsme prošli zbytek výstaviště, kde jsme si například prohlédli a vyzkoušeli nové typy přileb nebo zásahových obleků. Pár slov jsme prohodili také na stánku firmy Meva od kterých máme dýchací přístroje Saturn i Pluto. Jenom pro zajímavost, nyní mají v nabídce nové přístroje Merkur.

Po shlédnutí zbytku vystavovatelů jsme se rozloučili se zástupci tht a ještě jsme si (sice okrajově) prohlédli pár exponátů naší armády.

Fotografie z této události jsou již uloženy na serveru rajce.net , kam se dostanete přes naši fotogalerii.

Předávání cisterny

4.7.2013 jsme se všichni sešli v krásném prostředí hotelu Veba, abychom převzali oficielně z rukou generálního ředitele ing. Josefa Nováka klíčky od nové cisterny CAS 20 na podvozku Scania.

Vše začalo minulý rok, kdy proběhl den otevřených dveří firmy Veba, která oslavila dvacetileté výročí vzniku akciové společnosti. Zde bylo kromě naší techniky možnost si prohlédnout také relativně novou techniku a to konkrétně cisternu a dopravní automobil od našich kamarádů z Adršpachu. A zde vznikla první myšlenka (pro nás geniální) v hlavách členů představenstva společnosti, omladit hasičskou techniku ve firmě. Poté následovaly kroky jako jsou například výběrová řízení, poté jednání s firmami přihlášených do tohoto řízení a v neposlední řadě jednání s výhercem o ceně a výbavě automobilů.

Ale zpět k výše uvedenému předávání. Před oficiální části bylo zapotřebí připravit techniku a postavit ji na své místo, což byl k velikosti všech tří cisteren docela oříšek. Také zde byla vystavena i historická technika a také zde bylo vystaveno několik pohárů ze soutěží, dresy a také kroniky.

Oficiální část začala zhruba ve čtrnáct hodin, kdy byl zavelen nástup. Úvodního slovo měl personální ředitel ing. Jiří Myšák, který přivítal přítomné hosty.  Poté se ujal slova generální ředitel společnosti se svým projevem. Poté následovaly projevy zástupců z HZS Královehradeckého kraje, okresního sdružení Náchod a starosty města Broumova a také velitele naší jednotky.

Poté proběhlo již zmíněné předání klíčků od vozidla a také pokřtění cisterny šampaňským. Nato následovala prohlídka vystavené techniky a kronik.

Posléze jsme se všichni odebrali do prostor zahrady hotelu, kde bylo připraveno víc než hojné občerstvení a kde do nočních hodin probíhala volná zábava spojená s tancem.

V průběhu odpoledne jsme kromě jiného také připili na šťastnou budoucnost našeho bratra Jana Seidlmana, který již brzy vsoupí do manželství se slečnou Janou Myšákovou.

Nazávěr by se snad slušelo popřát, jak bylo několirát řečeno v projevech, aby nám tato nová technika sloužila pokud možno co nejdéle a nejlépe jenom při výcviku.

Slavnostní předávání cisterny

Svatba v našich řadách

13.7.2013 se stala taková příhoda, že se náš člen a kamarád Jan Seidlman oženil a to s Janou Myšákovou. A to byla příležitost spáchat nějakou tu kulišárnu.

Pro Honzu jsme připravili záchranu osoby (tou dobou již novomanželky Jany), která byla uvězněna za spadlým stromem a v hořícím domě (samozřejmě jako).

Novomanžel se po prvotním překvapení dal do díla a zanedlouho bylo dřevo přeřezáno, oheň uhašen a manželka zachráněna. Poté je již čekal návrat do bezpečné zóny komplikována překážkou na cestě. Poslední co bylo zapotřebí, byl úklid místa zásahu, který Honza také zvládl na jedničku.

Tak milí novomanželé, přejeme Vám zdraví, štěstí, lásku a pohodové manželství a ať brzy přivedete na svět malého hasiče nebo hasičku.

Svatba

Návštěva THT

Dne 22.8. jsme opět zavítali do THT Polička, abychom si vyzvedli cisternu Liaz, kterou jsme zde měli na opravě čerpadla. Tato cisterna byla odvezena do závodu v Polici nad Metují, kde nahradí dosluhující cisternu.

Kromě toho jsme přivezli ještě pár věcí do nového dopravního automobilu Ford Transit, kterým bude zhruba do dvou měsíců doplněna naše technika. Měli jsme štěstí a mohli jsme si nové vozidlo prohlédnout, jak se tak říká, v surovém stavu.

THT

Školení velitelů

Ve dnech 5.-6.9.2013 jsme byli na cyklickém školení velitelů JPO II. a III. , které proběhlo v krásném prostředí Červenokosteleckého rekreačního střediska " Broďák".

Školení začalo ve čtvrtek odpoledne a prvním tématem školení byla výstroj hasiče. Poté následovaly praktické ukázky proudnic, vybavení chemického automobilu, nová Tatra 7, žebříky a stavění dekonty. Dalšími tématy čtvrtka i pátka byly: chemické prostředky, štáb zásahu, nebezpečné látky, požární taktika, školení jednotek, technika, dotace jednotek, třídění jednotek při hromadných nehodách START, chyby při zásazích, pátrací akce v terénu, spojovací technika, dílčí zpráva o zásahu, úhrady za D.N. a spojení při zásahu.

Školení se zhostili profíci z různých stanic a z Královehradeckého KOPISu.

Nazávěr se psal test, ale ten se týkal pouze těch, kterým končila platnost osvědčení velitele, což se nás netýkalo a tak jsme se mohli vydat zpět k domovu.

 

 

Polička

10.9.2013 jsme navštívili opět výrobní závod THT Polička, abychom dojednali poslední detaily na našem novém dopravním automobilu Ford Transit, který jak jistě víte , doplní již brzy náš vozový park. Po kompletním dostrojení proběhnou na voze ještě ověřovací zkoušky na TUPO v Praze a pak již nebude bránit nic k předání auta do našeho užívání. Také nás zástupce firmy pan Baláž provedl po výrobní hale a ukázal nám, na čem zrovna pracují. Nakonec nám ještě ukázal veliké čerpadlo na čtyřkolovém podvozku(viz foto), které je schopné odčerpat až 6000 litrů za minutu.

Setkání s Adršpachem 2013

14.9.2013 nastal ten den, kdy jsme byli pozváni do Adršpachu na tradiční přátelské setkání našich sborů. Jednalo se již o jedenáctý ročník.

Ráno jsme vstávali do deštivého dne, ale věděli jsme, že ani takové počasí nám nemůže pokazit náladu ani program setkání.

Po příjezdu na místo, uvítání a slavnostním přípitku jsme byli srozuměni s tím, že nás nejprve čeká cesta do Dřevíče, po návratu bude oběd a poté nastane sportovní klání.

Když jsme vyjížděli do Dřevíče, mysleli jsme si, že jedeme na motokáry, o kterých jsme věděli, že se zde nachází. O to bylo větší překvapení, že nejedeme na motokáry, ale na historickou památku a to na exkurzi do mlýna o kterém jsme většina neměli ani potuchy.

Prohlídka byla velmi poutavá a byla proložena i praktickou ukázkou mlýna, který je poháněn vodní turbínou již z třicátých let minulého století.

Po skončení velmi zajímavé prohlídky jsme se vydali zpět do Adršpachu, abychom si pochutnali na guláši.

Po obědě jsme začali soutěžit v připravených disciplínách, z nichž byly některé přesunuty do garáže hasičárny z důvodu nepřízně počasí.

Jako první byla soutěž trefa na díru, která spočívala v tom, že se musel soutěžící trefit tenisovým míčkem do díry pomocí dřevěnné "hokejky".

Další disciplínou byl "odhad na ránu", kdy vítězem se stal ten, který po střídavém zatloukání hřebíku do špalku, se jako poslední dotkl hřebíku.

Třetí disciplínou byla soutěž "spálené prsty", kdy dvojice soutěžících držela zapálenou papírovou vlaštovku a vyhrál ten, který ji udržel v ruce dýl. 

Další disciplína se jmenovala "roztažené hadice". Tato soutěž byla na čas a šlo o to, aby jsme v co nejkratším čase zapojili a roztáhli dvojici proudů skládající se z proudnice B a dvou hadic B zapojených do rozdělovače. Tato soutěž proběhla samozřejmě venku, kde se počasí umoudřilo a přestalo pršet.

Pátou soutěžní disciplínou bylo "rychlé kladivo", kdy šlo o to, abychom v co nejrychlejším čase se dvacetkrát dotkli pětikilovým kladivem dvou prkýnek, kdy jedno bylo na zemi a druhé bylo přiděláno na konstrukci zhruba v jeden a půl metrové výšce.

Předposlední disciplínou byla "kličkovaná", při které šlo o štafetový závod hodu hadice na kuželku. Zde se vždy čtveřice soutěžících snažila porazit čtyři kuželky v co nejlepším čase a každý soutěžící na to měl tři pokusy a pokud se mu to nepovedlo byla přičtena pětivteřinová penalizace.

Jako poslední sedmá soutěžní disciplína byla pojmenována "Zdoňovské chalupy". Zde se jednalo o to v co nejlepším čase uhasit vodou ve džberovce chalupu, která byla vyrobena z kartonového papíru a naplněna papírem a podpalovačem. Po startu muselo družstvo doběhnout pro vodu vzdálenou zhruba šedesát metrů od požáru do třech dvacetilitrových barelů a ty posléze dopravit zpět nahoru ke džberovce, naplnit ji a uhasit chalupu.

Mezi soutěžními disciplínami probíhalo doplňování energie a dodržován pitný režim.

Po sportování proběhlo vyhlášení, kde jsme utrpěli výhru, ale bylo to o fous. Ovšem to není nejdůležitější z těchto setkání a tak už se můžeme těšit na setkání příští, které se uskuteční pod naší záštitou a jistě též v tak dobré atmosféře, v jaké proběhly setkání minulá.

Fotografie,které pořídil Erich Ságner ml., si můžete prohlédnout ve fotogalerii na rajce.cz

Adršpach 2013

Nový Ford Transit

Tak je to tady. Dnes, to je 11.10.2013 do našeho sboru dorazil již očekávaný nový dopravní automobil na podvozku Ford Transit. Naposled jsme ho viděli v tht Polička a to v rozestavěnném stavu(viz. několik řádek výše). Nyní jsme se s tímto automobilem mohli svézt po areálu závodu a za sebe můžu říci, že je to úplně jiná liga.

Doufejme, že tento nový automobil bude sloužit u sboru co nejdéle a že bude dobrým pomocníkem při naší práci.

Nový Ford

Okrskové cvičení

Dne 12.10.2013 jsme se sešli na taktickém cvičení okrsku Broumov v Božanově. Nejprve jsme se se proškolili v oblasti analogové radiové sítě, kterého se zhostil pan J. Ročeň, od kterého jsme se dověděli několik zásad používání radiového spojení při zásazích.

Dalším bodem bylo cvičné hašení kravína třemi útočnými proudy a dálková doprava vody na místo požářiště. Na tuto dálkovou dopravu bylo použito plovoucí čerpadlo a dvě čepadla PS 12.

Po skončení cvičení bylo provedeno zhodnocení velitelem okrsku a poukázáno na několik chyb, jako např. výstroj hasiče ap.

Cvičení se účastnilly JSDH z Božanova, Broumova, Hejtmánkovic, Křinic, Veby a Otovic

Okrskové cvičení

Školení DT

16.10.2013 jsme zavítali na stanici v Broumově, kde jsme se proškolili v oblasti dýchací techniky a oživili jsme si teorii přípravy a používání dýchacích přístrojů Saturn a Pluto. Školení se zhostil Pavel Hercog a tím nás připravil na praktický výcvik a některé nováčky na zkoušky, které proběhnou na stanici ve Velkém Poříčí.

Tento den jsme v rámci pravidelných schůzek také doplňili náš nový dopravní automobil o potřebné vybavení a jelikož již je přihlášeno v IZS, může plně sloužit pro družstvo v Olivětíně. Druhý dopravní automobil jsme přesunuli do garáží v závodě 02, kde bude k dispozici pro družstvo Veby Broumov.

Školení v Božanově

V pátek 25.10.2013 jsme absolvovali poslední okrskové školení v tomto roce. Témata tohoto školení, kterého se zhostil velitel okrsku Luboš Šubrt, bylo: chování v uzavřených prostorách, produkty vznikající při hoření a posledním tématem byly dýchací přístroje. Poté ještě proběhlo zhodnocení a připomínky k předešlému cvičení a proběhla diskuse na téma členských základen, příprava strojníků a velitelů pro obce.

Školení se účastnili hasiči z  Božanova, Hejtmánkovic, Otovic, Křinic, Broumova a Veby.

Polygon

Dne 30.10.2013 jsme absolvovali tradiční praktický výcvik v dýchací technice. Opět jsme zavítali do protiplynového polygonu ve Velkém Poříčí. Tentokrát mimo klasické proplazení se ve změti gum, sudů, pneumatik a ostatního nepořádku, absolvovali někteří členové jednotky také zkoušky pro možnost používat dýchací techniku při mimořádných událostech. Teoretická příprava na tyto zkoušky se všem vyplatila a všicni zúčastnění mohou prohlásit, že jsou právoplatnými nositeli dýchací techniky.

 

Školení

Dne 13.11.2013 jsme při tradiční středeční schůzce prošli školením v oblasti radiového spojení pří plnění úkolů během mimořádných událostí. Školení provedl velitel Luboš Šubrt.

Taktické cvičení

Dne 18.11.2013 jsme byli pozváni k taktickému cvičení, které se konalo v areálu dětského domova. Cvičení se účastnily PS Broumov, JSDH Broumov a JSDHP Veba Broumov a.s.

Po skončení cvičení jsme se sešli na dvoře domova, kde došlo k vyhodnocení velitelem směny Ivanem Krausem a velitelem PS Broumov Lukášem Plachtou.

Výroční členská schůze  2013

Dne 7.12.2013 v 17 hodin byla starostou našeho sdružení zahájena tradiční výroční členská schůze jako minulý rok v prostorách hotelu Veba.

Po přivítání všech pozvaných hostů, přečetl starosta svoji zprávu, ve které ve zkratce připomenul, co vše se tento rok ve sboru přihodilo. Z této zprávy bych si dovolil vybrat část, ve které bylo poděkováno vedení společnosti za nákup nové techniky a to především nových auttomobilů. Poté následovala zpráva velitele, ve které nás seznámil s akcemi připravovanými na rok příští. Následně byla přečtena zpráva revizní komise.

Po těchto zprávách následovala diskuse, ve které vystoupili, personální ředitel ing. Jiří Myšák, zástupce za SDH Adršpach Václav Novák, velitel PS Broumov Bc. Lukáš Plachta, pan Zdeněk Brožek za správu objektů a.s. Veba, zástupce za OSH Náchod pan Zálliš Josef a několik členů našeho sdružení.

Po skončení oficiální části následovala zábava a občerstvení.

Fotografie z této akce jsou od bratra Ericha Ságnera ml. a jsou publikovány na rajce.cz

 

 

Bowling

Tak jsme se sešli dne 27.12.2013 na tradičním sportovním odpoledne, věnovaným sportu zvaným bowling.

No, nejprve to vypadalo, že nikdo o svátcích nepřibral, jelikož se nás na nádraží setkalo tak maximálně na jednu dráhu. No naštěstí se to během odpoledne zlepšilo a obsadili jsme obě dráhy, kde padaly rekordy hodné mistrů naší nejvyšší bowlingové ligy v ČR.(zřejmě bezrukých)

Obě dráhy byly zatíženy naší hrou až do zhuba dvacáté hodiny, kdy jsme si připili na ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014 a odjeli jsme k domovům.